Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tämän koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää sertifiointiprosessiin, joka perustuu globaaliin pakkaamista ja pakkausmateriaaleja koskevaan BRC-standardin versioon 5.

Koulutus antaa perustiedot sertifiointiprosessista sekä taustatiedot globaalin BRC-standardin pakkaamista ja pakkausmateriaaleja koskevasta versiosta 4 sekä siitä miten yrityksesi liiketoimintamenetelmiä voi kehittää näiden tietojen pohjalta.

Koulutus toimii johdantona kaikille globaalin BRC standardin pakkaamista ja pakkausmateriaaleja koskevan version 5 sertifioinnin kehittämisen, käyttöönoton sekä johtamisen parissa toimiville. Tarjoamme perustiedot kaikille niille, jotka ovat vasta aloittaneet työskentelyn sertifiointiprosessin parissa. Koulutus luo myös perustan kahden päivän mittaiselle globaalin pakkaamista ja pakkausmateriaaleja koskevan version 5 käyttöönotolle.

Koulutuksen jälkeen osallistujat ymmärtävät:

  • globaalin BRC-standardin version 5 pakkaamiselle ja pakkausmateriaaleille asettamien vaatimusten pääperiaatteet
  • niihin tarpeisiin liittyvät konseptit, joita tarvitaan käytännön dokumentaatiojärjestelmän kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi, jotta standardin asettamat vaatimukset täyttyvät
  • miten standardin vaatimustenmukaiset auditoinnit suoritetaan ja mitä niihin sisältyy
  • kolmannen osapuolen sertifioinnin periatteet.

Koulutus koostuu luennoista ja työpajoista.

Ota yhteyttä SGS:n asiantuntijaan jo tänään ja kerromme lisää siitä miten SGS:n BRC-standardin pakkaamista ja pakkausmateriaaleja koskeva tietoisuuskoulutus voi auttaa sinua ja organisaatiotasi.