Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n lentopolttoaineen laadunvarmistuksen tietoisuuskoulutus ilmailualalle - Johdanto lentopolttoaineisiin -osio käsittelee lentopolttoaineen laadunhallintaa aina tuotannosta, säilytyksestä ja jakelusta lentokentille suuntautuviin kuljetusjärjestelmiin.

Koulutuksemme antaa yleiskatsauksen lentopolttoaineen tuotantoon. Se käsittelee käytössä olevia jalostusprosesseja sekä lentopolttoaineen ja kerosiinin eroavaisuuksia. Tässä interaktiivisessa koulutustapahtumassa osallistujat saavat perustiedot ja yleiskatsauksen lentopolttoainealasta. Koulutuksessamme perehdytään myös laadunvarmistuksen/laadunvalvonnan (QA/QC) normatiivisiin asiakirjoihin ja tällä hetkellä käytössä oleviin standardeihin.

Koulutustavoitteet

Koulutuksen jälkeen:

 1. osallistujilla on yleiskäsitys lentopolttoaineen tuotantoprosessista
 2. osallistujat ymmärtävät, kuinka lentopolttoainetta käsitellään turvallisesti
 3. osallistujat ymmärtävät tuotelaadun merkityksen lentopolttoainealalla
 4. osallistujilla on käsitys lentopolttoaineen laadunvarmistuksen ja -valvonnan prosesseista koko jakeluketjun aikana
 5. osallistujilla on yleiskäsitys siitä, kuinka kansainväliset standardit vaikuttavat jakeluketjuun
 6. osallistujilla on yleiskäsitys erilaisten uhkien vaikutuksesta lentopolttoaineen laatuun

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

 • lentopolttoaineen varastointiyhtiöille
 • lentopolttoaineen logistiikkatoimittajille
 • lentopolttoaine-hydrantin käyttäjille
 • lentokoneen tankkauspalvelujen tarjoajille
 • lentoyhtiöitä/armeijan käyttäjiä edustaville organisaatioille
 • lentopolttoaineen testauslaboratorioille ja tarkastusyrityksille
 • tahoille, jotka vastaavat jalostamojen, putkistojen, tankkilaivojen, rannikko- tai sisävesiproomujen, säiliöautojen, rautatiesäiliövaunujen tai varastojen suunnittelusta, rakentamisesta, toiminnasta, tarkastuksesta tai ylläpidosta

Miksi kannattaa valita SGS:n lentopolttoaineen tietoisuuskoulutus?

Kurssien vetäjät ovat omien alojensa erikoisasiantuntijoita ja kokeneita kouluttajia. Kurssimme on suunniteltu parantamaan työryhmän johtajan ja ryhmän tehokkuutta. Johtavana ammattialojen kouluttajana voimme hyödyntää vuosikausien mittaista globaalia kokemustamme ja tarjota tehokkaita oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia.

Lisätietoja koulutusmahdollisuuksistamme saat ottamalla yhteyttä meihin jo tänään.