Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n sisäisen arvioijan koulutus antaa osallistujille tiedot ja taidot AS9100D-pohjaisen laadunhallintajärjestelmän sisäiseen arvioimiseen.

AS9100D -johtamisjärjestelmästandardi tarjoaa puitteet ilmailuteollisuuden sisäiselle arvioinnille. Tämän kurssin käytyäsi voit toimia AS9100D-pohjaisen laadunhallintajärjestelmän sisäisenä arvioijana sekä raportoida hallintajärjestelmän tehokkaasta käyttöönotosta ja ylläpidosta ISO 19011 -stadardin mukaisesti.

Miksi kannattaa valita sisäisille arvioijille tarkoitettu AS9100D-versioon 2016 perustuva koulutus SGS:ltä?

Kurssi auttaa sinua

 • ymmärtämään prosessipohjaisen laadunhallintajärjestelmämallin (Plan-Do-Check-Act) standardin AS9100D yhteydessä
 • tunnistamaan sisäisen arvioinnin roolin laadunhallintajärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä
 • selittämään arvioijan roolit ja vastuut ISO 19011 -standardin mukaisen laadunhallintajärjestelmän arvioinnin suunnittelussa, suorittamisessa, raportoinnissa ja seurannassa
 • suunnittelemaan ja suorittamaan standardin AS9100D mukaisen laadunhallintajärjestelmän sisäisen arvioinnin, raportoimaan siitä ja seuraamaan sitä ISO-standardin mukaisesti.
 • osallistumaan hallintajärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen.

Kurssin onnistunut suorittaminen edellyttää, että osallistujat yltävät hyväksyttävään suoritukseen näillä alueilla.

Kurssitodistus

Opiskelijat, jotka osallistuvat koko kurssille, saavat SGS:n osallistumistodistuksen.

Ennakkovaatimukset

Kurssille osallistujilta odotetaan seuraavia esitietoja:

 • Johtamisjärjestelmät: Plan-Do-Check-Act -prosessin (PDCA) ymmärtäminen
 • Laadunhallinta: laadunhallinnan peruskäsitteiden, laadunhallinnan ja asiakastyytyväisyyden suhteen sekä usein käytettyjen laadunhallinnan termien ja määritelmien tunteminen ISO 9000 -standardin mukaisesti 
 • AS9100D: AS9100D-vaatimusten tunteminen (tiedot saatu suorittamalla laadunhallintajärjestelmien peruskurssi, tietoisuuskoulutus tai vastaava)

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu seitsemästä jaksosta, joilla opitaan tuntemaan erilaiset AS9100D-elementit:

 • Jakso 1: Prosessipohjainen laadunhallintajärjestelmä
 • Jakso 2: Jatkuvan parantamisen arvioiminen
 • Jakso 3: Arvioinnit: määritelmät ja periaatteet
 • Jakso 4: Arvioinnin suunnitteleminen ja siihen valmistautuminen
 • Jakso 5: Tehtävät toimipaikassa
 • Jakso 6: Arvioinnista raportoiminen ja sen seuranta
 • Jakso 7: Arvioijan pätevyys

Luotettava AS9100D:n mukainen sisäisen arvioijan koulutus johtavalta yrityskoulutusten järjestäjältä

Maailman johtavana ammattilaiskoulutuksen järjestäjänä tarjoamme käyttöösi ensiluokkaisen asiantuntemuksen ja maailmanlaajuisen verkoston päteviä asiantuntijoita, joilla on laaja kokemus uusimmista käytännöistä. SGS Akatemia toimii yli 45 maassa ja kouluttaa yli 200 000 ammattilaista eri puolilla maailmaa.

Saat lisätietoja sisäisten AS9100D -arvioijien koulutuksesta ottamalla meihin yhteyttä.