Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Koulutus toimii johdantona integroitujen hallintajärjestelmien auditointiperiaatteisiin.

Koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille tiedot ja taidot, jotka he tarvitsevat kaikkien kolmen standardin mukaisiin sisäisiin arviointeihin ja hallintajärjestelmän jatkuvan kehityksen edistämiseen. Koulutukseen osallistuvilta odotetaan organisaatioiden laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusauditointien tuntemusta. Tarvittavat perustiedot voidaan hankkia ISO 14001-, ISO 9001- ja OHSAS-tietoisuuskoulutuksissa.

Koulutuksen jälkeen osallistujat osaavat

  • selittää ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 -standardien tarkoituksen ja rakenteen
  • kuvata sisäisen arvioinnin tehtävät ja sisäisen arvioinnin osuuden hallintajärjestelmien ylläpidossa ja kehittämisessä kolmen standardin mukaisesti
  • selittää näkökohtien ja vaikutusten määritykseen ja hallintaan käytetyt periaatteet, prosessit ja tekniikat sekä näiden merkityksen integroitujen hallintajärjestelmien arvioijille
  • valmistautua sisäiseen arviointiin ja kerätä arviointiaineistoa tarkkailemalla, haastattelemalla ja tutustumalla asiakirjoihin ja tietoihin
  • kirjoittaa tosiasioihiin perustuvia arviointiraportteja, joiden avulla voidaan parantaa hallintajärjestelmän tehokkuutta
  • ehdottaa tapoja, joilla korjaustoimenpide voidaan verifioida.

Koulutus koostuu esityksistä, työpajoista ja rooliharjoituksista.

Ota yhteyttä SGS:ään ja kerromme lisää SGS:n ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18001 -standardien sisäisen arvioinnin koulutuksesta.