Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS tiedostaa ISO-standardien sekä tarpeettomien auditointijärjestelmien päällekkäisyyksien välisen yhteyden.

Koulutuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille tiedot ja taidot integroitujen hallintajärjestelmien auditointien suorittamiseen.

Koulutus tarjoaa olennaiset tiedot ja taidot sisäisiin tarkastuksiin sekä kaikkien organisaatioden integroitujen hallintajärjestelmien jatkuvaan kehittämiseen.

Koulutuksessa käsitellään hallintajärjestelmien integrointia riskien hallinnan näkökulmasta ja rohkaistaan osallistujia suhtautumaan laaja-alaisesti oman organisaation tunnistettaviin, hallittaviin sekä parannettaviin prosesseihin mahdollisimman laaja-alaisesti. Koulutuksessa huomioidaan myös useita standardeja vastaavien sertifiointien vaikutukset sekä luodaan pohja integroidulle lähestymistavalle hallintajärjestelmien auditointiin.

Koulutuksen jälkeen:

  • ymmärrät laadunvarmistus- sekä ympäristöjohtamisjärjestelmien ja työterveyteen sekä työturvallisuuteen liittyvien hallintajärjestelmien periaatteet ja mekanismit
  • osaat arvostaa lainsäädännöllisten ja sääntelyyn liittyvien vaatimusten tärkeää roolia integroidun lähestymistavan luomisessa
  • osaat valmistella, juurruttaa, raportoida ja jäljittää hallintajärjestelmien sisäiset tarkastukset integroidusti
  • osallistut organisaation hallintajärjestelmän kehittämiseen, parantamiseen ja integrointiin

Interaktiivisen koulutuksen tarkoituksena on tarjota käytännönläheinen lähestymistapa auditoinnin käyttöön työkaluna integroidun hallintajärjestelmän toteuttamisessa.

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää siitä miten SGS:n tarkastajille suunnatut koulutukset auttavat sinua ja yritystäsi.