Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

ISO 50001 Energianhallinta – SGS:n tulkintakoulutus auttaa täyttämään kansainvälisen ISO 50001 -energianhallintajärjestelmästandardin vaatimukset.

Tällä kurssilla syvennytään maailmanlaajuisiin energiankulutuksen trendeihin, jotta organisaation tasolla kulutus on järkevää ja täyttää kestävän kehityksen vaatimukset. Huomaat, kuinka jatkuva kehittäminen auttaa säästämään rahaa sekä parantamaan organisaation tuottavuutta. Samalla vaikutukset ympäristöön vähenevät.

Saat asiantuntevaa koulutusta ISO 50001 -standardiin perustuvan energianhallintajärjestelmän hallinnassa ja teknisessä käyttöönotossa. Opit ymmärtämään standardin perusteet ja tulkitsemaan sen vaatimuksia. Lisäksi tällä kurssilla tarkastellaan laatu-, ympäristö- ja energiastandardien integroitua hallintajärjestelmää, joka voidaan auditoida yhtenä kokonaisuutena, jotta aikaa ja vaivaa säästyy.

Kurssiohjelma:

  • Energianhallintajärjestelmät
  • ISO 50001
  • Laatu-, ympäristö- ja energianhallintajärjestelmät: yhteiset liikkeellepanevat voimat
  • Energianhallintajärjestelmän tulkitseminen

Saat lisätietoja SGS:n ISO 50001-standardin mukaisesta energianhallintajärjestelmien tulkintakoulutuksesta ottamalla yhteyttä meihin.