Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n järjestämä ISO 14064 -vaatimusten mukainen johtavan kasvihuonekaasutarkastajan koulutus auttaa ymmärtämään ISO 14064-3 -verifiointiprosessin ja soveltamaan sitä.

Tämän kurssin tavoite on antaa osallistujille valmiudet toimia kasvihuonekaasutarkastajana. Johtavana tarkastajana toimiminen edellyttää tämän kurssin suorittamista. Lisäksi muodollisen pätevyyden saaminen edellyttää kokemusta toimimisesta osana verifiointitiimiä kurssin suorittamisen jälkeen.

Kurssin moduuleita ovat johdanto hiilidioksidikirjanpitoon, kasvihuonekaasuinventaariot ja kasvihuonekaasuverifiointi.

Kasvihuonekaasujen verifiointimoduuli perehdyttää osallistujat ISO 14064-3:n mukaiseen verifiointiprosessiin ja soveltamaan sitä. Sisältö:

  • Verifioinnin valmistelut
  • Verifioinnin lähestymistavan kehittäminen
    • Strategisen tason tarkastus ja riskianalyysi
    • Verifiointi- ja näytteenottosuunnitelmat
  • Tietojen ja vaatimustenmukaiseen verifiointimenetelmät
  • Materiaalit
  • Löydökset
  • Verifiointilausunnot

Koulutus koostuu luennoista ja työpajoista.

Tutustu alueellasi järjestettävien julkisten kurssien aikatauluun tai ota yhteys meihin. Järjestämme myös omissa tiloissanne toteutettavaa omiin tarpeisiinne räätälöitävää koulutusta.

Ota yhteys SGS:ään. Keskustellaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista koulutustarpeistanne.