Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n hiilidioksidikirjanpito ja kasvihuonekaasuinventaariot (ISO 14064-1): opi raportoimaan päästöistä sekä tarkkailemaan ja vähentämään niitä.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa organisaatioosi? Mitä organisaatiosi tekee kasvihuonekaasupäästöjensä hallitsemiseksi? Tiukentuva lainsäädäntö, sidosryhmien kohdistama paine ja hiilidioksidipäästöjen hallintaan liittyvät kaupalliset hyödyt saavat monet yritykset tarkkailemaan ja vähentämään päästöjään sekä raportoimaan niistä.

Tarjoamme hiilidioksidikirjanpidon ja kasvihuonekaasuinventaarioiden kursseja, jotka täyttävät osallistujien oppimistavoitteet. Tarjolla on tietoisuutta lisääviä kursseja, joiden osallistujat oppivat ymmärtämään hiilidioksidikirjanpidon perusteet, standardit ja käytettävät menetelmät.

Lisäksi järjestämme kursseja, joilla koulutetaan valmistelemaan ja hallitsemaan organisaatioiden kasvihuonekaasuinventaarioita ISO 14064-1-standardin ja yrityksissä käytettävän WRI/WBCSD GHG -kirjanpito- ja -raportointistandardin mukaisesti. Nämä kansainvälisesti tunnustetut standardit toimivat monien kansallisten ja paikallisten ohjelmien pohjana.

Koulutus koostuu luennoista ja työpajoista.

Tutustu alueellasi järjestettävien julkisten kurssien aikatauluun tai ota yhteys meihin. Järjestämme myös omissa tiloissanne toteutettavaa omiin tarpeisiinne räätälöitävää koulutusta.

Ota yhteys SGS:ään. Keskustellaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista koulutustarpeistanne.