Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS voi auttaa arvioimaan, vähentämään ja hallitsemaan riskejä, joita yleensä nousee esiin kaupallisessa toiminnassa öljyvarastoterminaalien ja jalostamoiden kanssa. 

Alavirtasektorin tarkastajien asiantuntijatiimime tuottaa asiakkaille perusteellisia ja luotettavia due diligence -tarkastuksia, joihin kuuluvat luottamukselliset tiedot todennäköisistä riskitasoista.

Jokaisella SGS:n tiimin jäsenellä on laaja kokemus alavirran öljysektorista ja perusteelliset tiedot koko sektorin parhaista käytännöistä.

Due diligence -tarkastusten suorittaminen

SGS:n due diligence -tarkastustiimi toimii maailmanlaajuisesti. Tarkastelemme ja arvioimme laajasti teollisuuden laitteistoja, jalostusprosesseja, kirjanpitojärjestelmiä ja tukena toimivia historiatietoja. Tietojen avulla voimme varmistaa ja vahvistaa määräystenmukaisuuden, turvallisuuden, ympäristöasioiden, varastohävikin ja laitoksen kunnon riskitasot.
 
Tarkastukset pohjautuvat riskeihin, ja ne räätälöidään kunkin asiakkaan vaatimusten mukaan sovituin kriteerein, joita ovat:

 • toiminta tunnustettujen kansainvälisten standardien ja parhaiden käytäntöjen mukaan
 • kiinnittymismahdollisuudet ja -järjestelyt sekä mahdolliset rajoitukset
 • putkijohtojen eheys ja puhdistus
 • säiliöalueiden kunto, hallinta ja kunnossapito
 • säiliöiden eheys, säiliöiden kalibrointi, mittausluotettavuus ja jätemäärän arviointi
 • tuotteiden eriyttäminen
 • varastojen evakuointi
 • jalostamon työmaalaboratorio – laajuus, laitteiden kunnossapito ja suoritustilastot, määräystenmukaisuus ja akkreditoinnit
 • jäteveden käsittely
 • palontorjunta- ja turvallisuusjärjestelmät
 • ympäristöluvat ja niiden noudattaminen
 • paikallisten ja alan työturvallisuusmääräysten ja -käytäntöjen noudattaminen
 • öljyn laskentajärjestelmät
 • öljyn prosessointitilastot. 

Miksi kannattaa valita SGS?

SGS on noussut vahvaan globaaliin asemaan due diligence -tarkastusten suorittamisessa ja luonut laajan asiakaspohjan, johon kuuluu huomattavia öljynjalostamoja, kauppahuoneita, varastoyhtiöitä ja pankkeja.

Lue lisää siitä, miten SGS:n due diligence -tarkastukset voivat tukea riskienhallintaprosesseja.