Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Yhteiskuntavastuuraportoinnin lisääntyminen kasvattaa sijoittajien, median, valtioiden ja kansalaisjärjestöjen aiheuttamia paineita raporttien sisällön riippumattomaan varmistamiseen.

Raporttien riippumaton varmennus, joka perustuu kansainvälisiin standardeihin, kuten GRI-ohjeistoon (Global Reporting Initiative) ja AA 1000 Accountability Principles -periaatteisiin (2018), osoittaa organisaation olevan sitoutunut asiakkaisiinsa sekä sidosryhmiinsä. Sen avulla myös varmistetaan, että kaikki julkaistu ympäristö- ja yhteiskunnallinen tieto pitää paikkansa.

SGS:n lähestymistapa yhteiskuntavastuuraportin varmistukseen on joustava. Sen ytimessä ovat SGS:n protokollat, jotka perustuvat kansainvälisesti tunnustettuun ohjeistukseen yrityksen kestävyysraportointien (CSR) ja ei-taloudellisten tietojen varmistamisesta. Lisäksi käytössä on joukko valinnaisia moduuleja erityisvaatimusten täyttämiseksi.

Perustason varmennuspalvelu

Tämä palvelu on suunniteltu organisaatioille, jotka hakevat ulkoista varmennusta valituille materiaalitiedoille, eivät raportointiperiaatteilleen. Perustason varmennus tarjoaa kohtalaisen varmennustason, joka vastaa ISAE3000-vaatimuksissa rajoitettua varmennustasoa.

GRI-varmennuspalvelu

Tämä palvelu on ihanteellinen organisaatioille, jotka käyttävät GRI-standardeja raportointiprosessiensa ohjaamiseen. Tietojen varmennus tehdään ISAE 3000 -standardin vaatimusten mukaisesti. SGS on GRI:n sidosryhmäorganisaatio.

AA1000-vaihtoehdot

Tämä vaihtoehto on ihanteellinen organisaatioille, joilla on jo kokemusta yhteiskunta- ja ympäristövastuuraporttien julkaisemisesta. Yrityksesi on valmis antamaan lisävakuuden raporttien kattavuudesta sen lisäksi, että varmennat prosessit, joiden kautta raportit on koottu. SGS on AA1000 -lisensioitu varmentaja.

Varmennuksen suoritusajankohtaan liittyvät vaihtoehdot

  • Ennakkovarmennus mahdollistaa tarvittavat parannukset tietojen lisäämiseksi tulevan varmennuksen yhteydessä. Ennakkovarmennus voi tapahtua missä vaiheessa tahansa, koska tutkimus keskittyy ymmärtämään, analysoimaan ja testaamaan järjestelmiä, jotka liittyvät tietojen keräämiseen, validointiin ja raportointiin.
  • Pelkkä puuteanalyysi: GRI- ja AA1000 -vaihtoehdot voidaan toteuttaa milloin tahansa erillisinä puutenanalyyseina. Tämän vaihtoehdon tuloksena saadaan sisäinen hallintaraportti, mutta ei varmennuslausuntoa.
  • Raportointikauden päättyessä: suurin osa varmennuksista suoritetaan sen jälkeen, kun raportista on laadittu luonnos, mutta raporttia ei ole vielä julkaistu.
  • Raportointikauden aikana: vakiintuneita järjestelmiä käyttävissä organisaatioissa varmennusprosessi voidaan tiettyjen raportointitapahtumien arvioimiseksi suunnitella suoritettavaksi raportointikauden eri vaiheissa.

Vahvista sidosryhmien luottamusta ja anna markkinoille vahva viesti organisaatiosi sitoutumisesta yhteiskuntavastuuseen. SRA-palvelu varmistaa julkaisemiesi tietojen läpinäkyvyyden ja paikkansapitävyyden sekä mahdollistaa sisäisten raportointiprosessien ja -menettelyjen vahvistamisen tulevien raporttien oikeellisuuden varmistamiseksi.

Meillä on pitkä historia laaja-alaisten ja vaativien kansainvälisten hankkeiden menestyksekkäästä suorittamisesta. Toimimme kaikkialla maailmassa ja työntekijämme puhuvat paikallista kieltä sekä tuntevat paikallisten markkinoiden kulttuurin. Toimintamme on kaikkialla yhdenmukaista, luotettavaa ja tehokasta.