Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Globalisaatio ja kuluttajien kasvanut tietoisuus ovat asettaneet yhä enemmän vastuuta yrityksille, jotta nämä varmistaisivat, että niiden myymät tuotteet on valmistettu turvallisissa työoloissa, että tuotannossa kunnioitetaan perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia ja että tuotannossa mukana oleville maksetaan oikeudenmukaista palkkaa.

Haitallinen julkisuus, jossa vihjataan, etteivät yritykset kunnioita näitä standardeja, voi aiheuttaa vahinkoa maineelle ja voi vaikuttaa myyntiin ja kannattavuuteen.

SGS:n yhteiskuntavastuuseen liittyviin spesialistipalveluihin kuuluu erilaisiin auditointeihin ryhtyminen kansainvälisesti tunnustettujen säännöstöjen ja standardien mukaisesti. Tämä auttaa arvioimaan uusimpien, tiukimpien vaatimusten noudattamista.

Suuri globaali kokeneiden yhteiskuntavastuun auditoijien verkostomme sijaitsee tärkeimmissä hankintamaissa. Meitä tukee yhteiskuntavastuun asiantuntijoiden globaali ryhmä, ja yhdessä me voimme täydentää valvontatoimet koulutuksella ja tuella tuotantoalueille, jotta auttaisimme parannusten tekemisessä. Vahvat tiedonhallintajärjestelmämme tarjoavat ylimääräisen varmuuden siitä, että todisteet jatkuvasta vaatimustenmukaisuudesta ovat kaikkien sidosryhmien saatavilla.

Ota yhteyttä asiantuntijaryhmiimme saadaksesi lisätietoja yhteiskuntavastuun ratkaisuista, jotka antavat organisaatioille kilpailuetua.