Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SA 8000 on kansainvälinen sertifiointistandardi, joka rohkaisee organisaatioita kehittämään, ylläpitämään sekä noudattamaan yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä menettelytapoja työpaikalla.

Sertifiointi laadittiin vuonna 1989 Social Accountability Internationalin (SAI) toimesta, joka on Council on Economic Priorities -järjestön alajärjestö, ja sertifiointi on maailmanlaajuisesti yleisimmin käytetty, riippumaton työpaikkoja koskeva standardi. Sertifiointia voidaan soveltaa mihin tahansa yritykseen kaikkkialla maailmassa yrityksen koosta riippumatta.

SA 8000 -sertifioinnissa huomioidaan muun muassa pakkotyövoimaan ja lapsityövoimaan, työterveyteen ja työturvallisuuteen, järjestäytymisvapauteen sekä työehtosopimusneuvotteluihin, syrjintään, kurinpidollisiin toimenpiteisiin, työtuntimääriin, korvauksiin sekä hallintajärjestelmiin liittyvät asiat.

Maailmanlaajuisten, työpaikkoja koskevien vaatimusten luomisen lisäksi, SA 8000 -stadardi käsittää myös kansainväliset sopimukset, mukaan lukien Kansainvälisen työorganisaation yleissopimukset, kansainvälisen ihmisoikeuksien julistuksen sekä Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksia koskevan sopimuksen.

SA 8000 -sertifioinnin noudattaminen tarkoittaa sitä, että organisaation on huomioitava toimintansa yhteiskunnalliset vaikutukset työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja toimittajien työskentely- ja toimintaolosuhteiden lisäksi. Kaikki yritykset koosta ja toimintapaikasta riippumatta voidaan sertifioida. SGS:n suorittama organisaation SA 8000 -sertifiointi auttaa kehittämään sekä parantamaan organisaation koko toiminnan sosiaalista vastuuta. Ota maailman yleisimmin hyväksytyt työpaikkoja koskevat standardit käyttöön organisaatiossasi yhteistyössä kokeneiden tarkastajiemme kanssa ja osoita organisaatiosi sosiaalinen vastuu sopimuksista kilpailtaessa ja yrityksen toimintaa laajennettaessa.

SA 8000 -sertifioinnin edut

  • Osoittaa yrityksesi sitoutumisen sosiaaliseen vastuuseen ja työntekijöiden eettiseen kohteluun sekä globaaleiden standardien noudattamiseen
  • Parantaa toimitusketjun hallintaa sekä tehokkuutta
  • Mahdollistaa globaaleiden standardien noudattamisen varmentamisen sekä vähentää laiminlyönteihin, julkituloon sekä mahdollisiin kanteisiin liittyvää riskiä
  • Tukee yrityksesi visiota ja luo sekä vahvistaa työntekijöiden, asiakkaiden ja sidosryhmien lojaaliutta
  • Mahdollistaa asianmukaisen sosiaalisen vastuun osoittamisen kansainvälisistä sopimuksista kilpailtaessa tai yrityksen laajentuessa paikallisesti liiketoiminnan kasvattamiseksi

Sertifiointiin liittyvä yhteistyö SGS:n kanssa tehostaa prosessien toimivuutta, lisää alan osaamista, toimitusketjujen yhdenmukaisuutta sekä toimivuutta sekä kestävälle pohjalle rakentuvia asiakassuhteita ja luo siten yrityksellesi hyödyllisen kilpailuedun.

Osoita organisaatiosi sitoutuminen sosiaaliseen vastuuseen tekemällä yhteistyötä SGS:n kanssa SA 8000-sertifioinnin saamiseksi.