Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Osoita yrityksesi sitoutuminen lahjonnan ja korruption estämiseen ISO 37001 -standardiin perustuvan auditoinnin ja sertifioinnin avulla.

ISO 37001 kehitettiin vastauksena organisaatioiden kasvaviin tarpeisiin estää ennalta lahjontaa ja korruptiota. Tämä standardi on suunniteltu auttamaan organisaatioita tunnistamaan korruptio ja edistämään lahjonnanvastaista kulttuuria määrittämällä vaatimukset korruption ehkäisyn johtamisjärjestelmän (ABMS) menestyksekkäälle käyttöönotolle.

ISO 37001 -standardin keskeiset ominaisuudet

ISO 37001 -standardi voidaan integroida nykyisiin hallintajärjestelmiin, koska sen rakenne ja viitekehys ovat samat kuin kaikissa ISO-standardeissa. Käyttöönotto mahdollistaa yhdenmukaisuuden muiden standardien kanssa, kuten ISO 9001.

ISO 37001 -standardin painopistealueita:

  • Organisaation toimintaympäristö sekä sidosryhmien tarpeet ja odotukset
  • Johdon sitoutuminen
  • Riskien ja mahdollisuuksien arvioiminen sekä niiden vaatimat toimenpiteet
  • Seuranta ja raportointi
  • Jatkuvan parantamisen saavuttaminen

Mitä hyötyä ISO 37001 -standardista voi olla?

ISO 37001:2016 ABMS -sertifiointi voi auttaa kaikenkokoisia yrityksiä ja organisaatioita

  • mahdollistamalla korruptioalttiiden alueiden syvällisen auditoinnin ja arvioinnin
  • osoittamalla paikallisten ja globaalien korruptionvastaisten lakien noudattamisen
  • auttamalla saavuttamaan varmuuden ja estämään eturistiriidat kaupallisissa transaktioissa
  • vähentämään brändille haitallisia juridisia ja maineriskejä
  • juurruttamalla henkilöstöön yrityksen kannalta myönteisiä arvoja.

Miten SGS voi auttaa?

Voimme auttaa sinua saamaan ISO 37001:2016 ABMS -sertifioinnin. Eri puolilla maailmaa toimivat sertifiointi- ja koulutusasiantuntijamme voivat auttaa yritystäsi sisäistämään eettisyyden merkityksen ja ottamaan yhteiskuntavastuun osaksi sen liiketoiminta- ja kestävän kehityksen strategiaa.

Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää siitä, miten ISO 37001:2016 voi auttaa yritystäsi.