Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Hanki organisaatiollesi uusia asiakkaita, enemmän tapahtumia ja taitavampia työntekijöitä kestävän tapahtumanhallinnan sertifiointistandardiin liittyvällä ISO 20121 -sertifioinnilla.

Me SGS:llä voimme auttaa organisaatiotasi, toimipaikkaasi tai tapahtumaasi parantamaan ympäristötehokkuuttaan ja osoittamaan sitoutumistasi kestävän kehityksen hallintajärjestelmän kehittämiseen. ISO 20121 -standardin mukaisesti tehty arviointi auttaa organisaatiotasi parantamaan tapahtumien kestävää kehitystä vähentämällä niiden ympäristövaikutuksia.

Tapahtumat vaikuttavat ympäristöön ja talouteen useilla tasoilla, muun muassa veden kulutuksessa, kiinteiden jätteiden syntymisessä ja energiankulutuksessa sekä vaikutuksissa biologiseen monimuotoisuuteen, työllisyyteen ja alihankkijoiden valintaan. ISO 20121 -sertifioinnin mukainen kestävän kehityksen hallintajärjestelmä auttaa organisaatiotasi asettamaan ja saavuttamaan realistiset tavoitteet sekä ottamaan käyttöön toimintaohjeita ja menetelmiä parhaiden käytäntöjen soveltamiseksi.

Voimme tarjota yrityksellesi kaikki ISO 20121 -sertifiointiin liittyvät arviointi- ja auditointipalvelut. Kouluta tiimisi SGS:n järjestämissä auditointi- ja käyttöönottoprosessien koulutuksissa ja työpajoissa. Koulutuksen jälkeen voimme suorittaa tarvittavat arviointi- ja sertifiointitarkastukset.

Organisaation tai tapahtuman toimitusketju on yhtä tärkeä kestävän kehityksen hallintajärjestelmälle. Voimme suorittaa toisen osapuolen auditointeja toimitusketjun valvomiseksi kaikkialla maailmassa.

Standardia voi soveltaa kaikkiin tilanteisiin paikallisista käsityömarkkinoista isoihin tapahtumiin, ja se kattaa tapahtumien johtajat, järjestäjät ja alihankkijat. Osoita sitoutumisesi kestävään kehitykseen, ja pyydä SGS arvioimaan ja auditoimaan tapahtumienhallinnan ISO 20121 -sertifiointi.