Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Erikoiselektroniikan, esimerkiksi aurinkopaneelien, matkapuhelinten, tietokoneiden ja muiden elektronisten laitteiden, kierrätys voi olla hyvin kannattavaa.

Tällaisten laitteiden ostajat, myyjät ja prosessoijat tarvitsevat prosessisuunnittelun ja kaupan alan ammattilaisten tukea tuottojensa maksimoimiseksi ja terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevien säädösten noudattamiseksi. SGS tarjoaa useita analyysi-, prosessisuunnittelu-, kaupankäynti- ja tarkastuspalveluita erikoistuotteiden kierrätysteollisuudelle.

Prosessien suunnitteleminen

SGS on markkinajohtaja luotettavan ja varman prosessiteknologian, mukaan lukien prosessikaavioiden ja -suunnittelun, alalla. Prosessitiimimme keskittyy niiden yksiköiden toimintoihin, jotka ovat tärkeimpiä kustannustehokkaassa erikoiselektroniikkakäsittelyssä:

  • Murskaus-, hionta- ja paloittelutekniikat
  • Hiukkaskoon analysointi
  • Arvokkaampien materiaalien automaattinen erottelu arvottomammista materiaaleista on hyödyllistä ympäristöön liittyvän ja yhteiskunnallisen vastuun kannalta

Kaupankäynnin ja kaupallinen tuki

SGS:llä on maailmanlaajuinen verkosto teknisiä asiantuntijoita, jotka työskentelevät huippulaboratoriossa ja tarjoavat sinulle tarkkoja analyysejä ja edustavia näytteitä varantojesi perusosista, hivenaineista ja epäpuhtauksista kuormaus- tai purkupaikalla. Paikan päällä tarjoamiimme kaupankäynnin ja kaupalliseen tuen palveluihimme sisältyvät kolmannen osapuolen tarkastukset, säiliökuormien tarkastukset ja sopimus-, osapuoli- ja sovitteluanalyysit.

Kierrätetyissä erikoiselektroniikkalaitteissa voi olla PCB:tä tai radioaktiivisia lähteitä. SGS:llä on vuosien kokemus tällaisista tuotteista. Meillä on valmiina käytännöt ja käsittelymallit sekä henkilökunta, jolla on kokemusta tällaisista materiaaleista ja joka tuntee alan omakseen. Tekniset ammattilaisemme ymmärtävät, miten näitä materiaaleja on käsiteltävä terveyden ja turvallisuuden kannalta, ympäristön kannalta vastuullisella tavalla ja sovellettavien säädösten ja lainsäädännön mukaisesti.

Tee yhteistyötä SGS:n kanssa, niin erikoiselektroniikan kierrätystoiminnassasi hyödynnetään mahdollisimman hyvin arvokkaat materiaalit ja noudatetaan terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä parhaita käytäntöjä.