Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Ottamalla Best Aquaculture Practices (BAP) -sertifiointiauditoinnit käyttöön organisaatiossasi, osoitat sitoutumisenne turvallisuuteen sekä kestävästi pyydettyihin kaloihin ja äyriäisiin.

SGS on hyväksytty sertifiointielin GAA BAP -sertifioinnille.

Global Aquaculture Alliance (GAA) kehitti BAP-standardit eli vapaaehtoisen sertifiointiohjelman vesiviljelylaitoksille, jotka haluavat huolehtia ympäristö- ja yhteiskuntavastuusta, eläinten hyvinvoinnista, elintarviketurvallisuudesta ja jäljitettävyydestä. BAP-sertifiointi antaa vesiviljelytiloille, kasvattamoille, käsittelylaitoksille ja rehunvalmistajille mahdollisuuden vakuuttaa kaikki teollisuudessa mukana olevat sekä asiakkaat siitä, että kalat kasvatetaan ja käsitellään teollisuuden parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Me SGS:ssä voimme auditoida yrityksesi BAP-standardien mukaisesti, jotta voit osoittaa määräysten noudattamista, tunnistaa puutteet ja suositella asiaankuuluvaa sertifiointia.

BAP-sertifiointiauditoinnin keskeisiä osia ovat:

Ympäristö

 • Sedimentti ja vedenlaatu
 • Kalajauhon ja kalaöljyn säilyttäminen
 • Karkaamisten valvonta ja geneettisesti muunnettujen organismien (GMO) käyttö
 • Peto- ja villieläinten vuorovaikutus
 • Viljelylaitosten tarvikkeiden varastointi ja hävitys

Yhteiskuntavastuu

 • Omistusoikeus ja määräysten noudattaminen
 • Yhteisön väliset suhteet
 • Työntekijöiden turvallisuus
 • Työntekijöiden väliset suhteet

Eläinten hyvinvointi

 • Työterveys ja hyvinvointi
 • Bioturvallisuus ja sairauksien hallinta

Elintarviketurvallisuus

 • Jäämien ja kontaminanttien valvonta
 • Sadonkorjuu ja kuljetus
 • Vaarojen arviointi ja kriittiset kontrollipisteet (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP).

Jäljitettävyys

 • Vaatimus tietojen kirjaamisesta

Miksi kannattaa valita BAP-sertifiointi?

BAP-ohjelman onnistuneesti suorittaneille myönnetään "Best Aquaculture Practices Certification" -merkintä, jota voi käyttää kala- ja äyriäistuotteiden pakkauksissa ja myynninedistämismateriaaleissa. Merkintä osoittaa kuluttajille, että yritys on sitoutunut tarjoamaan turvallista ja kestävästi pyydettyä kalaa ja äyriäisiä. BAP Seafood Processing Plant Standard (BAP-kalankäsittelylaitosstandardi) on myös vertailukohta GFSI-ohjelmaa (Global Food Safety Initiative) varten. Tämä tarkoittaa, että BAP-ohjelman onnistuneen suorittamisen jälkeen yritykset voivat nyt saada sekä BAP-sertifioinnin että GFSI-yhdenmukaisuuden yhden ainoan auditointiprosessin kautta.

Miksi kannattaa valita SGS:n BAP-sertifointiauditointi?

SGS on sitoutunut auditoimaan korkeimpien laatu- ja turvallisuustasojen mukaisesti. Elintarviketestauslaboratorioiden verkostomme mahdollistaa kaikki nopeat ja tehokkaat jätevesien sekä kala- ja äyriäisnäytteiden tutkimukset ja testaukset, jotka määrittelevät määräysten noudattamisen BAP-kriteerien kanssa. Hyväksyttynä BAP-sertifiointielimenä validoimme yhdessä BAP-johtoryhmän kanssa yritysten BAP-kriteerien noudattamisen.

Ota yhteyttä, niin kerromme, kuinka kestävää kalojen ja äyriäisten pyyntiä koskevat sertifiointiauditoinnit BAP-standardien mukaisesti voivat auttaa organisaatiotasi. Ota yhteyttä paikalliseen SGS:n toimistoon, jotta saat omaa maatasi ja toimialaasi koskevan oikean ratkaisun.