Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Voit varmistaa toimipaikkaa koskevien suunnitelmiesi turvallisuuden SGS:n puristinkairaustestauspalveluiden avulla. Ne takaavat rakenteiden kestävyyden. Ota yhteyttä asiantuntevaan työryhmäämme jo tänään.

Käytämme maailmanlaajuisesti tunnettua ja luotettavaa CTP-testausta (puristinkairausta). CTP on paikan päällä tapahtuva testausmenetelmä, jota käytetään maaperän geoteknisten ominaisuuksien ja litologian määrittämisessä.

Puristinkairauksessa käytetään hydraulista koneistoa, joka työntää mittakartion kärjen maaperää vasten useiden tankojen läpi. Se mittaa jatkuvasti maaperän läpäisemiseksi tarvittavaa voimaa kahden senttimetrin matkalla sekunnissa. Kartioon vaikuttavaa kokonaisvoimaa kutsutaan vastukseksi ja se kertoo maaperän kestävyyden. Luotaustankoihin kohdistuva voima kertoo kokonaiskitkan. Kitkahylsyllä varustetulla sähköisellä kairalla tehdyt mittaukset kertovat myös hylsyn paikallisen kitkan (CPT-E).

Pohjaveden tasoa voidaan valvoa nopeasti asennettavalla pietsometrillä, joka kerää veden paineeseen liittyviä tietoja. Kairauslaitteiden tunkeutumisvoimasta huolehtivat ajoneuvon lasti tai ruuviankkurit, joiden avulla voidaan saada aikaan lisää vastetta.

Kerättyjen tietojen avulla voidaan laskea seuraavat geotekniset parametrit:

  • kitkakulma
  • konsolidaatiokerroin  
  • kantokyky  
  • perustan painumiskäyttäytyminen

Yksityiskohtaisten tietojen avulla voimme toimittaa kokonaisvaltaisen raportin, joka sisältää oikeat neuvot ja takaa perustussuunnitelmiesi soveltuvuuden.

Käytämme viimeisimpiä CPT-tekniikoita, joita ovat:

  • Mekaaninen kartiopenetrometri– antaa laskelmat rakennusten perustuksille mittaamalla kartion vastuksen säännöllisesti 20 senttimetrin välein. Käytämme Dutch-tyyppistä kartiota kartionmuotoisessa vaipassa ja Begemann-kartiota hylsyn paikallisessa kitkassa.
  • Sähköinen kartiopenetrometri– kerää kattavammin tietoja ja mahdollistaa maakerrosten tarkemman määrittelyn (esimerkiksi ohut turvekerros pystytään tunnistamaan savimaissa). Kartion vastus ja paikallinen kitka mitataan säännöllisesti kahden senttimetrin välein. Tällöin voidaan laskea kitkan suhde. Tietokone rekisteröi mittaukset. Ne lähetetään kartiosta maan pinnalle penetrometrin putken sisällä kulkevien kaapeleiden avulla.
  • Pietsokartio (CTP-U)– kerää lisätietoa huokosveden paineesta
  • SoniCPT– perustuu "ääninäytekairaan". SoniCPT on ainutlaatuinen kehittämämme järjestelmä, jossa maaperästä tehdään helpommin käsiteltävää värinän avulla. Värinä tekee maaperästä juoksevampaa ja vähentää kitkaa. Äänijärjestelmä pystyy tunkeutumaan kovien pintakerrosten tai irtonaisten sedimenttien läpi. Kun CPT:n toiminta estyy, ääni pääsee läpi ja mittauksia voidaan jatkaa, jolloin säästyy aikaa.

Teemme jokaisesta tutkimuksesta kattavan raportin, jossa esitetään selvästi mittaukset ja lasketut parametrit taulukoissa ja kaavioissa. Tarjoamme myös testipaikkojen, stratigrafian ja pohjavesilöydösten kuvausta ja tulkintaa. Saat selkeän suunnitelman, jossa annetaan neuvoja perustan mukauttamiseen toimipaikkaan sopivaksi, jotta saavutetaan paras mahdollinen tuki.

Ota yhteyttä meihin jo tänään, niin voit aloittaa seuraavan rakennusprojektisi luottavaisin mielin.