Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Rakennusmateriaalien liukoisuuskokeet – täytä uusien eurooppalaisten standardien rakennusmateriaaleille asettamat vaatimukset.

Uusissa, parhaillaan laadittavissa eurooppalaisissa standardeissa määritetään menetelmät, joiden avulla saadaan selville, vapautuuko rakennusmateriaaleista vaarallisia aineita. Jos rakennusmateriaaleille halutaan CE-merkinnät, niiden valmistajien täytyy ilmoittaa vaarallisten aineiden vapautumisesta suoritustasoilmoituksessa (DoP). Näistä uusista eurooppalaisista standardeista on säädetty rakennustuotesäädöksessä (CPR). Niistä tulee harmonisoituja standardeja. Tämä tarkoittaa, että niitä sovelletaan kaikkiin rakennusmateriaaleihin, joihin harmonisoituja standardeja sovelletaan.

Uusien standardien vaatimusten täyttämiseksi rakennusmateriaalien valmistajien tulee teettää uudet liukoisuuskokeet vaarallisten aineiden varalta. Vanhoista kokeista poiketen niissä ei keskitytä pelkästään raskasmetallien ja suolojen liukoisuuteen. Niiden lisäksi mitataan polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-aineet) ja öljyjen kaltaisten orgaanisten aineiden liukoisuutta. Yritykset, joiden valmistamista rakennusmateriaaleista voi erittyä orgaanisia yhdisteitä, voivat selvittää näiden kokeiden avulla, voidaanko tuotteita markkinoida Euroopassa.

Teemme uusien standardien vaatimukset täyttäviä liukoisuuskokeita.

Standardit

Uusien eurooppalaisten standardien CEN TS 16637-1-3 soveltamisala:

 • TS 16637-3 – Läpivirtaustesti. Eurooppalainen kolonnikoe rakeisille materiaaleille. Materiaalityypit:
  • CDW-aggregaatit
  • Teräskuonat
  • Aggregaatit
  • Kuparikuonat
  • Laava
  • Keinonurmikentillä käytettävä kumimurske
 • TS16637-2 – dynaaminen pinnan uuttokoe. Diffuusiokoe (säiliö) valetuille rakennusmateriaaleille. Materiaalityypit:
  • Betoni
  • Keraamiset tuotteet
  • Asfaltti
  • Laatat
  • Bitumipohjaiset vedenkestävät materiaalit
  • Tasakattojen muovimateriaalit
  • Solubetoni
  • Kalkkikivi
  • EPS-eristemateriaalit
  • Mineraalivillatuotteet
  • Julkisivulevyt
  • Jäykkä PU-vaahto
  • PVC-ikkunakehykset
  • Rakennuksissa käytettävät metallit

Miksi kannattaa valita SGS:n rakennusmateriaalien liukoisuuskokeet?

Teemme uuttokoneet rakennusmateriaalilaboratoriomme täysautomaattisessa seitsenvaiheisessa testauskolonnissa, joka täyttää uudet vaatimukset.

Asiantuntijoillamme on monivuotinen kokemus erilaisille rakennusmateriaaleille tehtävistä uuttokokeista. He voivat toimia neuvonantajina seuraavilla alueilla:

 • EU:n rakennus- ja ympäristö-lainsäädäntö
 • Ympäristötehokkuuden parantaminen
 • Tutkimusten suunnitteleminen ja tulosten tulkinta
 • Tuotekehitys

Autamme rakennusmateriaalejasi saaman Euroopan markkinoilla vaadittavan hyväksynnän.

Johtava rakennusalan palveluiden tuottaja

Meillä on laaja kokemus rakennusprojekteista ja -materiaaleista eri puolilta maailmaa. Resurssimme ja osaamisemme ovat apunasi suunnittelussa, tuotannossa ja projektinhallinnassa.

Ottamalla yhteyttä meihin saat lisätietoja rakennusmateriaalien liukoisuuskokeista.