Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n riskinarviointipalvelut auttavat pienentämään toimintasi ympäristövaikutusta ja parantavat yrityksesi mainetta ja tehokkuutta.

Ympäristöriskien hallinta on olennainen osa hankesuunnittelua. Prosesseja tehostamalla voit säästää aikaa ja rahaa. Riskienhallinta voi ratkaista hankkeen menestyksen tai epäonnistumisen. Ympäristöriskien arvioinnissa tunnistetaan tulevaisuuden mahdolliset vaarat ja haasteet. Se pienentää haitallista vaikutusta toimipaikan käyttäjien terveyteen ja lähiympäristöön. Riskien arvioinnissa kartoitetaan tilanteet ja ennakoidaan tulevaisuuden haasteet, joten se takaa, että yrityksesi toiminta on integroitu ja budjetoitu tulevaisuutta silmällä pitäen. Palvelu auttaa myös tarttumaan välittömästi jo olemassa oleviin ongelmiin, esimerkiksi saasteiden lähteisiin, joten kalliilta puhdistustoimenpiteiltä vältytään myöhemmin.

Riskienarvioinnissa otetaan huomioon ihmisten terveys, pohja- ja pintavesiresurssit ja paikalliset ekosysteemit. Biopolttoaineiden tuotanto tarjoaa monenlaisia etuja ympäristölle, mutta myös haasteita kestävyydelle, sillä uusien biopolttoaineviljelmien perustaminen voi vahingoittaa herkkiä ekosysteemejä. Voimme arvioida toiminnan mahdollisen vaikutuksen tutkimalla muutoksille altistuvia alueita ja hyödyntämällä tietokonekartoitusta.

Riskienarvioinnin avulla kokeneet työryhmämme voivat suositella korjaustoimenpiteitä projektin menestymisen takaamiseksi sekä sovellettavien säädösten noudattamiseksi.

Toimipaikkasi maaperä voi saastua ja olla riski ympäristölle ja ihmisten terveydelle sekä toiminnan kestävyydelle. Käytämme erilaisia ohjelmia ja edistyksellistä tietokonemallinnasta määrittääksemme riskialueet. Siten saat selville tarvittavien suunnitelmien laajuuden. Johtopäätösten avulla voidaan määrittää tarvittavat parannustoimenpiteet, jotta projektisi menestyy ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo tänään ja kysy räätälöityä toimintasuunnitelmaa.