Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Lue lisää.

Vähennä päällekkäisyyksiä eettisen kaupankäynnin auditoinnissa SGS:n SEDEX Members Ethical Trade Audit -auditoinnin (Sedex-jäsenten eettinen kauppa -auditoinnin) avulla. Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) on web-pohjainen järjestelmä, joka on suunniteltu auttamaan organisaatioita hallitsemaan tietoa työvoimakäytännöistä toimitusketjussaan.

Jäsenien etuna on SMETA-auditointiraporttien julkaiseminen suoraan SEDEX-järjestelmään kaikkien asiakkaiden katseltaviksi. SEDEX-jäsenet ovat hyväksyneet Parhaat käytännöt -oppaan, yleiset menettelytavat, joilla parannetaan auditointistandardeja ja edistetään auditointiraportointien keskinäistä hyväksymistä.

ETI-perussäännöstön periaatteiden lisäksi SMETA tarkastelee myös suorituskykyä siirtotyöläisten oikeudesta työhön, hallintajärjestelmiä ja niiden käyttöönottoa, alihankintaa ja kotona työskentelyä sekä ympäristöasioita vasten. Pyydämme ennen auditointiasi pääsyä itsearvioinnin kyselylomakkeeseen, jonka ovat jo täyttäneet auditoitaviksi tulevat toimipaikat. Auditoinnin kesto ulottuu sitten tyypillisesti yhdestä neljään päivään paikan päällä riippuen työntekijöiden määrästä. Auditoinnin lopussa korjaavien toimenpiteiden lista jätetään toimipisteeseen ja täydellinen raportti toimitetaan asiakkaalle sekä tallennetaan SEDEX-tietokantaan.

Kun auditointiprosessi on valmis, me voimme sitten työskennellä kanssasi verifioidaksemme korjaavien toimintasuunnitelmien valmiiksi saattamisen.SGS:llä on pitkä ja arvostettu osallistuminen kestävän kehityksen auditointeihin erilaisten globaalien teollisuussäännösten ja -standardien vaatimuksia vasten.

Olemme SEDEX:in kanssa työskentelevän SEDEX Associate Auditor Groupin perustajajäsen edistääksemme auditointimenetelmien ja -raportoinnin lähentymistä.