Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n tuuliturbiinien lapojen testauspalvelut: varmista roottorinlapojesi luotettavuus, estä toimintahäiriöt ja pidennä laitteidesi käyttöikää.

Roottorinlapojen pettämisellä voi olla merkittävät seuraukset turbiinin seisonta-ajan, turvallisuuden ja julkisen keskustelun kannalta. Luotettavuuden varmistaminen on tärkeää tuuliturbiinien kustannustehokkaan toiminnan takaamiseksi. Tuuliturbiinien lapojen testauspalvelumme auttavat varmistamaan roottorinlapojen toiminnan luotettavuuden ja pidentämään samalla laitteiston käyttöikää.

Miksi kannattaa valita SGS:n tuuliturbiinien lapojen testauspalvelut?

Palvelumme:

 • Tuuliturbiinien lapojen käyttöiän pidentäminen ja rakenne- ja valmistusvioista aiheutuvien riskien minimoiminen
 • Roottorinlapojen paikallisiin olosuhteisiin sopimisen sekä turvallisen ja tehokkaan käytön varmistaminen koko käyttöiän ajan
 • Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen kaikkien tarvittavien turvallisuusstandardien ja määräysten mukaisesti
 • Häiriöiden sekä niiden aiheuttamien vaikutusten (mm. turbiinin seisonta-aika ja turvallisuus) välttäminen

Luotettavat tuuliturbiinien lapojen testauspalvelut alan johtavalta yritykseltä

Maailman johtavana testaus-, verifiointi- ja tarkastusyrityksenä tarjoamme käyttöösi laajan tuulienergiasektorin kokemuksemme, korkealaatuisen teknologiamme ja lyömättömän asiantuntemuksemme.

Innovatiivinen maailmanlaajuinen tuulienergiakeskuksemme Wind Energy Technology Center (WETC) sijaitsee Tianjinin sataman lähellä Kiinassa, joten sinne pääsee helposti koko Aasian alueelta. Keskus on innovatiivinen, uusinta teknologiaa hyödyntävä testauskeskus tuuliturbiinien lavoille. Tämän ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme kattavat tuuliturbiinien roottorinlapojen testauspalvelut maalla ja merellä. WETC-keskus tarjoaa yrityksesi käyttöön kokeneiden, kansainvälisten insinöörien osaamisen lähellä yritystäsi.

WETC:n palveluihin kuuluvat:

 • Täyden mittakaavan testaukset kiinteille roottorinlavoille, mukaan lukien hydraulivinsseillä varustetut sovellukset
 • Täyden mittakaavan dynaamiset testaukset roottorinlavoille joko lavoissa tai maassa toimivien magnetointiyksiköiden avulla
 • Ominaistaajuuden määritys.
 • Sertifiointitestaus kansainvälisten standardien, kuten IEC 61400-23:n, mukaisesti
 • Roottorinlapojen rakennetarkastukset
 • Valmistuslaadun testaus
 • Korjausten ja rakennemuutosten tarkastukset
 • Lapojen, lapamuottien, napojen ja konehuoneiden valmistustarkastukset
 • Käytönaikaiset lapojen tarkastukset ja lapojen häiriöiden syyanalyysit
 • Komposiittimateriaalien testaus
 • Kehittyneet rikkomattomaan aineenkoetukseen (NDT) perustuvat testausmenetelmät, jotka on kehitetty erityisesti roottorinlapojen kunnon valvontaan

Autamme yritystäsi vähentämään viivästyksiä sekä kustannuksia ja tarjoamme aikaasäästävät, lean management -ajatteluun perustuvat toteutusajat. Lisäksi perusteellinen tietoturvajohtaminen varmistaa yrityksesi teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen.

Kiinan ainoana akkreditoituna paikallisena testauskeskuksena WETC:llä on seuraavat akkreditoinnit, ja keskus noudattaa toiminnassaan seuraavia hallintajärjestelmiä:

 • United Kingdom Accreditation Servicen (UKAS) myöntämä ja ISO 17025 standardia vastaava kokonaisvaltainen lapojen testausten akkreditointi
 • ISO 27001 -tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (ISMS)
 • Terveys-, työturvallisuus- ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmä (HSE)

WETC-keskus tarjoaa perusteellisia testauspalveluja ja raportointia sekä englanniksi että kiinaksi.

Ottamalla yhteyttä meihin saat lisätietoja siitä, miten lapojen testauspalvelumme voivat auttaa varmistamaan tuuliturbiinien roottorinlapojen luotettavuuden, välttämään toimintahäiriöitä ja pidentämään käyttöikää.