Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n biomassan verifiointi- ja sertifiointipalvelut auttavat yritystäsi varmistamaan, että biopolttoaineet tuotetaan kestävällä tavalla. Ota yhteyttä kokeneeseen työryhmäämme jo tänään.

Kun biomassaa ja sen sivutuotteita käytetään vaihtoehtoisina polttoaineina, kasvihuonekaasupäästöjä pystytään pienentämään. Kaikkien biopolttoaineiden edut eivät ole samanlaisia ympäristölle. Tuotantotekniikoilla ja kuljetuksilla voi olla merkittävä ympäristövaikutus. Lisäksi biopolttoaineiden tuotanto voi joissakin maissa kilpailla paikallisen ruoantuotannon kanssa.

Verifiointi on olennainen osa sekä biomassan laadun että kestävän tuotannon varmistamista. Olemme uranuurtajia biomassan kestävyyteen liittyvien verifiointi- ja sertifiointijärjestelmien kehittämisessä. Biomassan verifiointipalveluidemme avulla saat riippumattomat asiakirjat, jotka todistavat, että tuotteesi on tuotettu ja toimitettu kestävällä tavalla. Todistus osoittaa, että yrityksesi täyttää kaikki kansainväliset vaatimukset. Voimme myös räätälöidä verifiointipalvelumme paikallista lainsäädäntöä vastaaviksi.

Kestävän biomassan verifiointipalvelumme kattavat:

  • kiinteät biopolttoaineet (puutuotteet ja maatalouden sivutuotteet, sisältäen todistuksen puupellettien ja -lastujen laadusta)
  • energiakasvit (palmuöljy, jatropha)
  • vaihtoehtoiset polttoaineet (biodiesel, bioetanoli)
  • energiantuotannossa käytettävät sivutuotteet ja jätteet
  • Puhtaan kehityksen mekanismin (CDM) puitteissa päästöjen vähentämiseen liittyvissä projekteissa käytettävät biomassat, jotka mahdollistavat kehitysmaiden päästökiintiöiden vaihtamisen tai myymisen muille maille.

Suoritamme tuotantolaitosten tarkastuksia ja arvioimme toiminnan ympäristövaikutuksia tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa laskeaksemme hiilipäästöjen ja tuotetun energian suhteen. Asiantuntijatyöryhmämme tarkastelevat koko tuotantoa viljelystä ja raaka-aineista kuljetusmenetelmiin ja käytettyyn polttoaineeseen asti.

Biomassan verifiointi- ja sertifiointipalvelumme auttavat yritystäsi hyödyntämään kansainvälisten markkinoiden edut, sillä biopolttoaineesi tunnustetaan kestävästi tuotetuiksi. Lopullinen verifiointilausuntomme auttaa yritystäsi saavuttamaan uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteet ja täyttämään teollisuudenalalle myönnettävien taloudellisten tukien ja sijoitusten kelpoisuusvaatimukset.

Biomassan verifiointi auttaa säilyttämään paikallisen biodiversiteetin, rohkaisee tuotteiden reilua kauppaa ja edistää päästökauppaa. Ota yhteyttä valtuutettuun työryhmäämme jo tänään ja näytä, että otat ympäristöasiat vakavasti.