Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Oikeudenkäyttöalueilla ja energiadirektiiveissä eri puolilla maailmaa on alettu viime vuosina vaatia, että tieliikenteen moottoriajoneuvoissa käytettävän polttoaineen on sisällettävä entistä suurempi osuus biopolttoainetta.

Yhdistyneen kuningaskunnan Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO) -ohjelmassa määrätään, että tietyn prosenttiosuuden tieliikenteen polttoaineista on oltava peräisin uusiutuvista polttoainelähteistä. RTFO-ohjelman myötä Yhdistyneessä kuningaskunnassa noudatetaan EU:n uusiutuvan energian direktiiviä, jossa määritetään tieliikenteen biopolttoaineita koskevat tavoitteet kaikille EU:n jäsenvaltioille.

Fossiilisista lähteistä saatavan polttoaineen toimittajien on toimitettava vuosittainen RTFO-raportti uusiutuvien polttoaineiden virastolle (Renewable Fuels Agency, RFA) vaatimustenmukaisuuden vahvistamiseksi. RTFO-direktiivin mukaisten "velvoitettujen toimittajien" on toimitettava raportit myös käytettyjen biopolttoaineiden kestävyydestä ja hiilisisällöstä.

SGS suorittaa biopolttoaineiden kestävyysraporttien verifiointia. Meidät tunnetaan kattavista useiden eri standardien mukaisista auditoinneista, ja pätevät arvioijamme työskentelevät yhdessä yrityksen kanssa sen varmistamiseksi, että RFA-velvoitteita noudatetaan.

Kun hankit RTFO-sertifioinnin SGS:ltä, yrityksesi hyötyy laajasta auditointi- ja verifiointikokemuksestamme. Autamme yritystäsi varmistamaan, että se noudattaa Yhdistyneen kuningaskunnan biopolttoaineita koskevia määräyksiä, jotta yritys voi osoittaa hyväksyvänsä direktiivin ja saada vaatimustenmukaisuuden tuottamat hyödyt. Ota yhteyttä jo tänään ja kerromme lisää siitä, miten SGS voi auttaa yritystä varmistamaan RTFO-vaatimusten noudattamisen.