Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Yrityksesi päästöt voivat vaikuttaa toiminnan lähiympäristön ilmanlaatuun.

Ota meihin yhteyttä varmistaaksesi, että työskentelet puhtaassa ja turvallisessa ympäristössä. SGS tarjoaa ilmanlaadun arviointeja, jotka sisältävät myös tutkimukset ilman ja hajujen leviämisestä.

Ulkoilman työympäristön ilmanlaatu voi vaikuttaa myös muuhun kuin vain henkilöstösi terveyteen. Ilmapäästöt voivat johtaa myös vastuukysymyksiin lain sallimien rajojen ylittyessä. Lisäksi ne voivat aiheuttaa haittaa lähiympäristölle, mikä voi aiheuttaa valituksia.

Voimme auttaa hahmottamaan päästöjen vaikutuksia tekemällä päästöinventaarioita ja käyttämällä ilman epäpuhtauksien leviämismalleja. Niiden avulla on mahdollista rajata ja määrittää alueet, joilla vaikutukset ilmenevät. Tämä voi auttaa tehtäessä päätöksiä ilmansaasteiden vähentämisessä käytettävistä laitteista ja strategioista, sillä vaihtoehtoja pystytään vertailemaan luotettavien tietojen perusteella.

Mallimme soveltuvat myös erilaisten viranomaislupien hakemiseen. Ne ovat usein avainasemassa hyväksyttäessä uusia prosesseja.

Mallejamme voidaan soveltaa myös:

  • Prosessien päivittämisessä, auttamaan asiakkaitamme sopivien tekniikoiden valinnassa.
  • ohjelmien suunnittelussa, varmistamaan, että valvontaratkaisut on sijoitettu ja kohdennettu oikein
  • pitkäaikaisissa valvontatehtävissä, joissa on järkevää valita mittausasemien määrä ja mittauskohteet oikein
  • Useita päästölähteitä sisältävien valitusten käsittelyssä, joissa on tarpeen tunnistaa todennäköisimmät hajujen ja päästöjen lähteet
  • riskinarvioinneissa ja onnettomuustilanteissa, joissa lyhytaikaisia ja pitoisuudeltaan suuria päästöjä on seurattava tarkasti.

Voimme yhdessä kehittää käyttökelpoisen mallin yrityksen vaikutuksista ympäristöön ja niihin sopivista ratkaisuista, jotta varmistamme, että yritys noudattaa ilmanlaatua koskevia paikallisia säädöksiä ja ohjeita.

Jos haluat olla varma siitä, että toimintasi vaikutukset ovat rajattuja etkä altista lähiympäristöä ilmansaasteiden riskeille ja haitoille, ota yhteyttä meihin jo tänään.