Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Miten yrityksesi luonnonvaroja hyödyntäviin projekteihin liittyviä riskejä voidaan vähentää ja hallita?

Luonnonvaroja hyödyntävien projektien ollessa kyseessä, erilaisten niihin liittyvien risken vähentäminen ja hallinta on ehdottoman tärkeätä. Tähän tarvitaan luotettavan, globaalin palveluntarjoajan apua, jolla on alan johtava kokemus sekä osaaminen mahdollisten kohdattavien teknisten, ympäristöön liittyvien, taloudellisten, yhteiskunnallisten sekä terveyteen liittyvien riskien vähentämiseksi. SGS auttaa...

Hallitse ja vähennä projekteihin liittyviä riskejä

Luonnonvaroja hyödyntävien yritysten johtavana teknisten riskien hallintapalvelujen tarjoajana, SGS tarjoaa vertaansa vailla olevan kokemuksen, asiantuntemuksen sekä ainutlaatuisen globaalin verkoston yrityksesi käyttöön. 140 maassa työskentelevän yli 65 000 työntekijän avulla SGS tarjoaa todistettua osaamista mineraali-, öljy-, maakaasu-, kemikaali-, luonnontiede- ja maataloussektorin teknisten riskien hallintaan.

Perusteelliset ratkaisumme auttavat yritystäsi:

  • kohdistamaan maailman johtavan asiantuntemuksen ja palvelut kaikkiin projektin osa-alueisiin, mukaan lukien tutkimuksen ja resurssien kehittämisen, esisoveltuvuus- ja soveltuvuustutkimukset, tekniset due diligence -taustaselvitykset sekä tarjoamaan tarvittavan tuen rakentamisen, käyttöönoton, valmistuksen ja kaupankäynnin aikana.
  • tunnistamaan ja käsittelemään mahdolliset, yrityksen tulokseen heikentävästi vaikuttavat riskit
  • vähentämään ja hallitsemaan kaikkia luonnonvaroja hyödyntäviin projekteihin liittyviä teknisiä riskejä
  • auditoimaan sisäiset riskit, havaitsemaan mahdolliset niihin liittyvät poikkeamat sekä suorittamaan tarvittavat vertailut kansainvälisten standardien edellyttämällä tavalla
  • ratkaisemaan ongelmatilanteet ja optimoimaan toiminnan
  • varmistamaan liiketoiminnan ja toimien tuottavuuden, turvallisuuden sekä vaatimustenmukaisuuden
  • saavuttamaan pääomalle ja liiketoiminnalle asetetut tavoitteet

keskustelemaan yrityksesi projekteihin liittyvien riskien vähentämisestä ja hallitsemisesta - ota yhteyttä jo tänään.