Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Miten elintarvikkeiden kautta leviäviin taudinaiheuttajiin liittyvät riskit saadaan hallintaan?

E:n havaitseminen, hallintaan saaminen ja poistaminen. Kolibakteeri sekä muut elintarvikkeiden kautta leviävät taudinaiheuttajat, kuten esimerkiksi salmonella ja listeria, ovat yrityksesi elintarviketurvallisuusohjelmien tärkeimpiä kohteita. Minkä tahansa edellä mainitun taudinaiheuttajan aiheuttamalla infektioilla voi olla tuhoisia ja pitkäaikaisia seurauksia, mukaan lukien mahdolliset kuolemantapaukset.

Tästä syystä kaikkein elintarvikkeissa käytettyjen tai elintarvikeketjuun sisältyvien raaka-aineiden, tuotteiden ja tuote-erien jäljitettävyys kaikissa valmistuvaiheissa, jalostuksessa ja jakelussa on ehdottoman tärkeätä.

Hallitse riskit kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa maailman johtavan palveluntarjoajan erittäin tehokkaiden jäljitettävyys- ja takaisinkutsupalvelujen avulla

Maailman johtavana jäljitettävyys- ja takaisinkutsupalvelujen tarjoajana, SGS tarjoaa yrityksesi käyttöön luotettavan asiantuntemuksensa, kaikkia nykyaikaisia vaatimuksia vastaavat resurssit sekä globaalin alan asiantuntijoista ja laboratorioista koostuvan verkoston. Näin pystymme auttamaan yritystäsi varmistamaan jäljitettävyyden kaikissa vaiheissa ja paikoissa - missä tahansa päin maailmaa. SGS:n kattavat palvelut mahdollistavat jäljitettävyysjärjestelmien, teknologioiden, tietokantojen hallintajärjestelmien käyttöönoton sekä takaisinottojen harjoittelun yrityksessäsi.

Autamme yritystäsi:

  • hallitsemaan riskit, suojaamaan tuotemerkit, ylläpitämään kuluttajien luottamuksen sekä vähentämään mahdollisia reklamaatioita ottamalla käyttöön tehokkaan elintarvikkeiden jäljitettävyys- ja takaisinkutsujärjestelmät
  • parantamaan hallintaa elintarvikkeiden valmistuksen, jalostuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa
  • varmistamaan elintarvikkeiden hankintaan, jalostukseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyvien tietojen tallentamisen ja tehokkaan viestinnän koko toimitusketjussa
  • ottamaan käyttöön perusteellisen testausohjelman taudinaiheuttajien valvontaan liittyvien menettelytapojen tehokkuuden mittaamiseksi koko toimitusketjussa yhdessä muun muassa tauteja aiheuttavien bakteereiden sekä pilaantumista aiheuttavien organismien näytteenottopalvelujen ja mikrobiologisten testauspalvelujen kanssa
  • reagoimaan nopeasti mahdollisissa kriisitilanteissa sekä varmistamaan jaettujen tuotteiden jäljitettävyyden tehokkaan asiakastunnistuksen avulla
  • varmistamaan elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmien (FSMS) mukaisten standardien, kuten esimeriksi FSMS-järjestelmän perusvaatimukset sisältävien ISO 22000 tai FSSC 22000 -standardien noudattamisen turvallisten elintarvikkeiden toimitusketjujen varmistamiseksi
  • vastaamaan GFSI:n (Global Food Safety Initiative) mukaisiin, elintarvikkeiden turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin
  • ymmärtämään miten ISO 22005:2007 standardi luo periaatteet ja vaatimukset ruoan ja elintarvikkeiden jäljitysjärjestelmän suunnittelulle sekä käyttöönotolle. autamme yritystäsi sisäistämään myös miten standardi täydentää ISO 22000 tai FSSC 22000 standardeja noudattavien organisaatioiden toimintaa.

keskustelemaan siitä miten voimme auttaa yritystäsi haliltsemaan E:hen liittyviä riskejä. Kolibakteeri ja muut epidemiat - ota yhteyttä jo tänään.