Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Varmista vaatimustenmukainen elektroniikkajätteen käsittely SGS Renovo™ -ohjelman avulla. Norsunluurannikon viranomaiset ovat hyväksyneet sen sähkö- ja elektroniikkajätteen valvontaa, hallintaa ja hävittämistä varten.

Koko maailmassa hävitetään lukemattomia tonneja elektroniikkajätettä joka vuosi. Sen määrä kasvaa ja monimutkaisuus lisääntyy, joten ympäristöön ja terveyteen kohdistuu riskejä. Olemme kehittäneet Norsunluurannikkoa varten tarkoitetun SGS Renovo -ratkaisun elektroniikkajätteen aiheuttamien ongelmien voittamiseksi. Tämä itserahoitettu ja käyttövalmis ratkaisu tukee sekä rahoittaa elektroniikkajätteen hallintaa maanlaajuisesti.

Norsunluurannikon hallitus on valinnut meidät keräämään ennakkoon maksettavan ympäristömaksun kaikista sähkölaitteista ja autonrenkaista, jotka on yksilöity Décret 2017-217 -asetuksessa. Lisäksi meidät on valtuutettu tarkastamaan fyysisesti ja verifioimaan sähkölaitteet ja käytetyiksi ilmoitetut renkaat vientimaassa.

Miksi kannattaa valita Norsunluurannikkoa varten laadittu SGS Renovo -ohjelma?

Kolmesta moduulista koostuvan elektroniikkajätteen hallintaratkaisun sisältö:

  • Fyysiset tarkastukset: Lähtömaassa tehtävien tarkastusten avulla varmistetaan, että käytetyiksi ilmoitetut sähkölaitteet eivät ole elektroniikkajätettä ja että kohdemaahan ei kuljeteta elektroniikkajätettä ilman sen suostumusta (Baselin sopimuksen mukaisesti)
  • Asiakirjojen verifiointi: Suoritetaan jätteen lähtömaassa maiden rajat ylittäviä kuljetuksia koskevan Baselin sopimuksen mukaisesti.
  • Ympäristömaksun kerääminen: Décret 2017-217 -asetuksessa eritellyistä, maahan tuotavista sähkölaitteista ja autonrenkaista kerätään ympäristömaksu. Se tilitetään kohdemaan viranomaisille, ja sen avulla rahoitetaan kierrättäminen.
  • Elektroniikkajätteen hallintainfrastruktuurin kehittäminen: Infrastruktuurin kehittäminen vähentää kohdemaan ympäristö- ja terveysriskejä sekä luo suoraa ja epäsuoraa työllisyyttä.

SGS Renovo auttaa varmistamaan, että Norsunluurannikolle tuotavat käytetyt sähkölaitteet ja autonrenkaat eivät ole jätettä. Kaikki Norsunluurannikolle tuotavat sähkölaitteet ja renkaat on kirjattava SGS:n viejäportaalissa.

Tämä auttaa viejiä

  • täyttämään sähkölaitteiden ympäristöselostelomakkeen, jossa luetellaan kaikki lähetyksen sisältämät tavarat
  • noudattamaan viranomaisten vaatimuksia maksamalla ympäristömaksun.

Voit rekisteröidä tuotteet, maksaa ympäristömaksun ja saada sertifioinnit SGS:n viejäportaalissa.

SGS Renovo – Norsunluurannikon viranomaisten valtuuttama ohjelma

Maailman johtavana tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyrityksenä SGS:llä on resursseja, kokemusta ja tarvittava infrastruktuuri, jotta jätteen käsitteleminen sujuu tehokkaasti.

SGS Renovo -ohjelman ottaminen käyttöön korostaa Norsunluurannikon hallituksen sitoutumista

  • valtioiden rajat ylittävän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen
  • markkinoilta poistuviin tuotteisiin liittyvien, maaperään, pohjaveteen ja ravintoketjuun vaikuttavien riskien vähentämiseen
  • maailmanlaajuisiin ponnisteluihin elektroniikkajätteen haittavaikutusten vähentämiseen osana Norsunluurannikon kansainvälistä sitoutumista suojella ympäristöä COP21:n mukaisesti.

Norsunluurannikon hallitus on myöntänyt toimivallan Ministère de l’Environnement et du Développement Durable -ministeriölle (MEDD). Näin varmistetaan, että Norsunluurannikon tulli vastaanottaa osana SGS Renovo -ohjelmaa maksetut ympäristö- ja rekisteröintimaksut. Tämä tehdään ennen kuin tulli vapauttaa tuotteet.

Saat lisätietoja Norsunluurannikkoa varten laaditusta elektroniikkajätteen SGS Renovo -hallintaratkaisusta ottamalla yhteyttä meihin jo tänään.