Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Varmista vaatimustenmukainen elektroniikkajätteen käsittely SGS Renovo™ -ohjelman avulla. Ghanan viranomaiset ovat hyväksyneet sen sähkö- ja elektroniikkaromun valvontaa, hallintaa ja hävittämistä varten.

Koko maailmassa hävitetään lukemattomia tonneja elektroniikkajätettä joka vuosi. Talouden modernisoituessa sen määrä kasvaa ja monimutkaisuus lisääntyy, joten ympäristöön kohdistuu vakavia riskejä.

Olemme kehittäneet Ghanaa varten tarkoitetun SGS Renovo -ratkaisun elektroniikkajätteen aiheuttamien ongelmien voittamiseksi. Tämä itserahoitettu ja käyttövalmis ratkaisu tukee sekä rahoittaa elektroniikkajätteen hallintaa maanlaajuisesti.

Ghanan hallitus on valinnut meidät keräämään ennakkoon maksettavan ympäristömaksun kaikista sähkölaitteista ja autonrenkaista, jotka on yksilöity Act 917 -laissa. Lisäksi meidät on valtuutettu tarkastamaan sähkölaitteet ja käytetyiksi ilmoitetut renkaat fyysisesti sekä verifioimaan ne vientimaassa.

Miksi kannattaa valita Ghanaa varten laadittu SGS Renovo -ohjelma?

Kolmesta moduulista koostuvan elektroniikkajätteen hallintaratkaisun sisältö:

  • Fyysiset tarkastukset: Lähtömaassa tehtävien tarkastusten avulla varmistetaan, että käytetyiksi ilmoitetut sähkölaitteet eivät ole elektroniikkajätettä ja että kohdemaahan ei kuljeteta elektroniikkajätettä ilman sen suostumusta (Baselin sopimuksen mukaisesti)
  • Ympäristömaksun kerääminen: Act 917 -asetuksessa eritellyistä, maahan tuotavista sähkölaitteista ja autonrenkaista kerätään ympäristömaksu. Se tilitetään kohdemaan viranomaisille, ja sen avulla rahoitetaan kierrättäminen.
  • Elektroniikkajätteen hallintainfrastruktuurin kehittäminen: Infrastruktuurin kehittäminen kohdemassa vähentää ympäristö- ja terveysriskejä sekä luo työllisyyttä suoraan ja epäsuorasti.

SGS Renovo auttaa varmistamaan, että Ghanaan tuotavat käytetyt sähkölaitteet ja autonrenkaat eivät ole jätettä. Kaikki Ghanaan tuotavat Act 917 -laissa eritellyt sähkölaitteet ja renkaat on kirjattava SGS:n viejäportaalissa.

Tämä auttaa viejiä

  • täyttämään sähkölaitteiden ympäristöselostelomakkeen, jossa luetellaan kaikki lähetyksen sisältämät tavarat
  • noudattamaan viranomaisten vaatimuksia maksamalla ympäristömaksun.

Voit rekisteröidä tuotteet, maksaa ympäristömaksun ja saada sertifioinnit SGS:n viejäportaalissa.

SGS Renovo – Ghanan viranomaisten valtuuttama ohjelma

Maailman johtavana tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyrityksenä SGS:llä on resursseja, kokemusta ja tarvittava infrastruktuuri, jotta jätteen käsitteleminen sujuu tehokkaasti.

SGS Renovo -ohjelman ottaminen käyttöön korostaa Ghanan hallituksen sitoutumista

  • valtioiden rajat ylittävän sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen
  • markkinoilta poistuviin tuotteisiin liittyvien, maaperään, pohjaveteen ja ravintoketjuun vaikuttavien riskien vähentämiseen
  • maailmanlaajuisiin ponnisteluihin elektroniikkajätteen haittavaikutusten vähentämiseen osana Ghanan kansainvälistä sitoutumista suojella ympäristöä COP21:n mukaisesti.

Ghanan hallitus on myöntänyt valtuudet ympäristö-, tiede-, teknikka- ja innovaatioministeriölle (MESTI) sekä ympäristönsuojeluvirastolle (EPA). Näin varmistetaan, että Ghenan tulli vastaanottaa osana SGS Renovo -ohjelmaa maksetut ympäristömaksut. Tämä tehdään ennen kuin tulli vapauttaa tuotteet.

Saat lisätietoja Ghanaa varten laaditusta elektroniikkajätteen SGS Renovo -hallintaratkaisusta ottamalla yhteyttä meihin jo tänään.