Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Elektroniikkajätteenkäsittely SGS:ltä – vähennä ympäristö- ja terveysvaaroja itsensä rahoittavan täyden mittakaavan jätteenkäsittelyjärjestelmän avulla.

Maailmassa käytetään yhä enemmän sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Siksi elektroniikkajätettä kertyy yhä enemmän. Sitä viedään maihin, joissa sitä tai sen vaikutuksia terveyteen ja ympäristöön ei pystytä käsittelemään. Elektroniikkajätteen polttaminen, murskaaminen tai kaatopaikoille hautaaminen ei ratkaise ongelmaa. Ajan mittaan yli 1000 elektroniikkajätteen sisältämää aineosaa, kuten lyijy, kadmium ja elohopea, voivat vapautua ja päätyä ekosysteemiin.

Auttaakseen valtioita selviämään elektroniikkajätteestään, SGS on kehittänyt Renovon.TMitsensä rahoittava täyden mittakaavan jätteenkäsittelyjärjestelmä. Se kattaa koko ketjun tuotannosta talteenottoon, kierrättämiseen ja hävittämiseen kestävän kehityksen mukaisesti.

Miksi elektroniikkajätteelle kannattaa valita SGS:n Renovo?

Renovo on ainutlaatuinen kattava ratkaisu elektroniikkajäteongelmaan. Se koostuu kolmesta moduulista, joiden avulla varmistetaan, että kaikki jätteenkäsittelyn osa-alueet otetaan huomioon. Moduulit:

  1. Fyysinen tarkastus alkuperämaassa, jotta ongelmajätteitä ei joudu maaperään maassasi. Tarkastamme, että maahasi ei lähetetä jätteitä salaa ja että kaikki jätteet täyttävät Baselin sopimuksen vaatimukset.

  2. Valmistajien etukäteen maksama kierrätysmaksu (ART) tuottaa tuloja. Se perustuu valmistajan laajennettuun vastuuseen ja "saastuttajat maksavat" -periaatteeseen. Se seuraa laitetta sen elinkaaren loppuun saakka. Jos maassasi ei ole käytössä virallista jätteidenhallintaohjelmaa, voimme auttaa lainsäädännön kehittämisessä, jotta ART-maksu saadaan käyttöön.
     
  3. Modernin ja tehokkaan ART-maksujen avulla rahoitettavan jätteidenkäsittelylaitoksen käynnistäminen maassasi. Tärkeintä on ottaa talteen käyttökelpoiset materiaalit ja vähentää kaatopaikoille päätyvän ongelmajätteen määrää.

Elektroniikkajätteen SGS Renovo -käsittelyn etuja:

  • Maaperään, pohjaveteen ja ravintoketjuun vaikuttavien myrkyllisten materiaalien määrä vähenee huomattavasti.
  • Sairaalajätteestä tai pois heitetyissä autonrenkaissa lisääntyvistä malariamoskiitoista peräisin olevien sairauksien leviäminen vähenee.
  • Talous kasvaa, kun syntyy uusia paikallisia työpaikkoja esimerkiksi talteen otettujen materiaalien myymisessä paikallisille ja kansainvälisille valmistajille. 
  • Ympäristön suojelemiseen ja kierrättämisen kiinnitetään enemmän huomiota. Tämä vauhdittaa kasvua.

Oman maan elektroniikkajäteongelmat ratkeavat samalla.

Maailman johtavana tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyrityksenä SGS:llä on resursseja, kokemusta ja tarvittava infrastruktuuri, jotta jätteen käsitteleminen sujuu tehokkaasti. Niiden avulla varmistetaan, että maasta vietävät materiaalit täyttävät Baselin sopimuksessa elektroniikkajätteelle asetettavat ehdot ja ART-maksut kerätään tehokkaasti. Kun nämä vaiheet sisällytetään elektroniikkajäteratkaisuunne, varmistetaan tehokas, itsensä rahoittava ja kestävän kehityksen mukainen ratkaisu.

Pyydä lisätietoja meiltä.