Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Lainsäädäntö edellyttää, että julkisten kulkuneuvojen autokanta rekisteröidään ja lisenssöidään.

SGS suorittaa julkisten kulkuneuvojen oikeaoppisen testauksen, tarkastuksen ja rekisteröinnin sekä tarjoaa helposti käytettävän tietokannan autokannan jokaisen auton valvomiseen.

Voimme suorittaa uusien ajoneuvojen rekisteröinnin vaatimuksien mukaan tai tarvittaessa uudelleen rekisteröidä koko maan, alueen tai kaupungin autokannan. Fyysisissä rekisterikilvissä tai julkisten kulkuneuvojen tunnusmerkeissä voi olla turvaominaisuuksia, kuten hologrammeja, viivakoodeja tai poistamisen jälkeisen käytön suoja väärentämisen estämiseksi. Käytämme tähän tarkoitukseen erilaisia innovatiivisia tekniikoita.

SGS on kehittänyt ja rakentanut ajoneuvon lisenssöinnin hallintajärjestelmän (VIMS), joka voidaan mukauttaa lakisääteisiin vaatimuksiin. VIMS-järjestelmä luo täydellisen autokannan profiilin viranomaisia varten ajoneuvon tarkastuksista aina lisenssöintiin asti. VIMS voi hallita myös kaikkia lisenssin myöntämisen jälkeisiä toimia luomalla yksityiskohtaisia raportteja ajoneuvon ikäprofiilista, ensimmäisistä läpäisyarvoista ja ajoneuvojen vaihtuvuudesta. VIMS-järjestelmään tallennettuja tärkeimpiä tietoja ovat:

 • Ajoneuvon tiedot (rekisteröintipäivämäärä, malli jne.) 
 • Rekisteröity omistaja 
 • Ajoneuvon vakuutustiedot 
 • Tarkastustulokset 
 • Ajoneuvon muutokset
 • Maksutiedot
 • Lisenssin tila

Lisenssin myöntämisen jälkeiset toimet

 • Vapautukset 
 • Kaksi lisenssiä (jos ajoneuvo on rekisteröity muulle paikalliselle viranomaiselle) 
 • Onnettomuudet
 • Valitukset
 • Valitukset
 • Vaatimustenmukaisuus

Täysin rekisteröidyn autokannan ja yksityiskohtaisen hallinnan raportointivälineen avulla viranomainen voi varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja loppukäyttäjän turvallisen ja miellyttävän matkan. SGS:n rekisteröintiohjelmaa voidaan soveltaa myös lisenssin saaneisiin julkisten kulkuneuvojen kuljettajiin ja omistajiin/liikennöitsijöihin. Kuljettajan rekisteröintitarkastukset voivat sisältää rikostiedot ja lääkinnälliset tiedot, joilla voidaan varmistaa lisenssin saaneiden kuljettajien vaatimustenmukaisuus viranomaisten kriteereihin.