Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Ylikuormatut rekat ja linja-autot heikentävät liikenneturvallisuutta ja aiheuttavat ennenaikaisia vaurioita tiestölle ja infrastruktuurille, kuten silloille ja rakennuksille. Tämä kasvattaa tiestön ylläpidon kustannuksia rakennus-, suunnittelu-, kunnostus- ja ylläpitotoimien sekä niiden aiheuttamien työ- ja materiaalikustannuksien muodossa.

Nykyään osa tieurakoitsijoista kieltäytyvät antamaan takuuta tiestön kunnosta, mikäli akselikuormien valvontaa ei pystytä toteuttamaan riittävän tehokkaasti. Eräissä maissa tievaaka-asemat nähdään korruptiopesäkkeinä ja kaupankäynnin esteinä erityisesti tärkeimmillä kauppaväylillä. SGS:n akselikuorman valvontaohjelma yhdistettynä tievaakojen hallinta- ja konsultointipalveluihin voi tarjota valtiolle ja viranomaisille (valtateillä, kantateillä, seututeillä ja kaupunkien pääteillä) riippumattoman asiantuntijapalvelun sekä tarvittavan varmistuksen siitä, että ylikuormattujen rekkojen ja linja-autojen liikennöinti estetään. Näin parannetaan liikenneturvallisuutta ja mahdollistetaan teiden rakennusta ja infrastruktuuria koskevien suunnitteluprosessien käynnistäminen. Konsultointi- ja hallintapalvelumme on suunniteltu siten, että niiden avulla voidaan varmistaa, että käytännöt, määräykset ja valvontatoimet ovat yhdenmukaiset ja että käytössä on ajantasaiset tiedot ja tekniikat. Tarjoamme palveluja oman ympäristönne vaatimuksien mukaisesti suunniteltujen akselikuormien valvontakeskuksien "Green Field" -suunnittelusta olemassa olevien punnitusasemien ja toimintojen parantamiseen ja alansa parhaisiin toimijoihin vertaamiseen.

Tarjontamme kattaa palvelut ympärivuotisesti ja -vuorokautisesti toimivista, kiinteistä punnitusasemista ja vaaoista liikuteltaviin toimintoihin.

SGS voi auttaa kiinteiden ja liikuteltavien vaaka-asemien toteuttamisessa sekä satamien ja raja-asemien kaltaisiin maahantulopisteisiin, erilaisille strategisesti valituille päätiestön ja muun tieverkon osuuksille sekä erityisesti kauppaväylien eniten liikennöityihin kohtiin sijoitettujen tievaaka-asemien miehittämisessä ja käytössä. Tievaaka-asemat ovat tarpeellisia myös kohteissa, joissa rekkakuljetuksia lähtee tehtaasta tai keskusvarastosta tai joissa määritetään satamamaksuja, tullin toimipisteissä sekä rahdin kuormaus- ja purkukaluston käyttöturvallisuutta varmistettaessa. Varmistamme vaakojen tulo- ja poistumisalueiden tasaisuuden, vaakakaluston linjauksen sekä muut vastaavat yksityiskohdat. Ratkaisuihimme kuuluvat yhden tai useamman akselin vaakaratkaisut, ajoneuvon liikkuessa (pienellä tai suurella nopeudella) mittaavat vaa'at, tarkkojen mittauslukemien tallentaminen videovalvontalaitteistolla sekä tietojen paikkansapitävuuden varmistus ja lähetys asiakkaan palvelimeen tai tietojenkäsittelykeskukseen.

Lisäksi on mahdollista tarkistaa ajoneuvon maatunnus, rekisteritunnus, tieliikennekelpoisuus, kuljetuslupa ja ajokorttitiedot.

Yhteistyössä SGS:n kanssa pystytte olemaan varmoja, että

  • olette valinneet nykyaikaisen ja olosuhteidenne mukaan suunnitellun kiinteän tai liikuteltavan punnitusratkaisun, testausvälineistön ja menetelmät
  • toimintojenne tukena on tehokas IT-infrastruktuuri
  • henkilöstönne ja johtonne saa tarvittavan koulutuksen
  • kansallisen viestintäsuunnitelman hallinnasta huolehditaan.

Tyypillisesti ajoneuvojen akselikuorman valvontaohjelmamme toteutetaan vaiheittain. Niissä keskitytään ensin merkittävimpiin riskialueisiin, minkä jälkeen verkostoa laajennetaan kattamaan koko ajoneuvokanta. Ratkaisu räätälöidään aina omien vaatimuksienne mukaiseksi.