Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS ymmärtää tiukimpien standardien mukaan koulutettujen tievaaka-asemien asiantuntijoiden tärkeyden.

Koska tiedämme, että henkilöstö on resursseista tärkein, tarjoamme tarkastajien koulutusta. Näin voit olla varma, että tarkastajat noudattavat samoja tiukkoja standardeja kuin SGS:n riippumattomat asiantuntijat.

Ymmärrämme, että ei ole olemassa yhtä koulutusratkaisua, joka vastaisi kaikkien asiakkaidemme vaatimuksia. Sen vuoksi tievaakojen tarkastajien koulutusohjelmamme alkavat kyselyllä, jolla kartoitetaan henkilöstön koulutustarve sekä lainsäädännön ja määräyksien noudattamisen tila. Edellytämme kuitenkin, että tarkastajilla on tarvittavat tekniset ja sosiaaliset taidot, jotta he pystyvät käymään läpi tarkastusohjelmiston koulutuksen.

Koulutus on suunnitelmaan perustuva prosessi. Johto suunnittelee koulutusohjelman kaikille työntekijöilleen joka vuosi. Toimialan johto nimeää koulutusvaatimukset asianmukaisesti dokumentoidun prosessin avulla. Koulutuksiin osallistuvalle henkilöstölle myönnetään sertifikaatteja, minkä lisäksi he kirjoittavat koulutusraportteja toimialan johdolle. Näiden raporttien avulla arvioidaan koulutuksen hyötyä ja tehokkuutta.

Me laadimme ohjelman siten, että työssä suoritettava koulutus integroidaan niin, että prosesseihin perehtynyt henkilöstö kouluttaa perehtymätöntä henkilöstöä. Haluamme korostaa uusia tai kokemattomia henkilöitä auttavan, koulutetun henkilöstön merkitystä.

 • Tekniset taidot
  Koulutukseen osallistuvien henkilöiden on hallittava tietokoneen käyttö ja heillä on oltava hyvä käsitys senhetkisen työympäristönsä toimintatavoista.

 • Henkilösuhdetaidot
  Akselikuorman valvontaohjelmanne kehittyessä koulutettavan henkilöstön on pystyttävä viestimään ohjelman hyödyistä ja toimintaa rajoittavista tekijöistä kollegoilleen.

  Koulutusohjelmamme tarjoaa koulutettavalle henkilöstölle tarvittavat taidot, jotta he pystyvät toteuttamaan menestyksekkäästi ajoneuvojen tarkastusohjelman tarkoitusta varten kehitetyn tietokoneohjelmiston avulla. Koulutuksen läpäisseet henkilöt saavat sertifikaatin, jolla vahvistetaan heidän koulutusohjelmasta saamansa taidot. Heillä on mahdollisuus raportoida meille mielipiteensä koulutusohjelman onnistumisesta.

 • Toiminnan yhdenmukaisuus
  Oleellinen osa koulutustamme on rehellisyyden ja toiminnan yhdenmukaisuuden painottaminen. Tämä palvelee kuljettajien turvallisuutta, muita tienkäyttäjiä ja lakia noudattavaa liikennöitsijää.

 • Tulokset
  Koulutuspakettimme antavat sinulle kilpailuedun iskostamalla organisaatioonne sitä laatuajattelua ja syvää asiantuntemusta, jota SGS on kerännyt yli vuosisadan kestäneessä toiminnassaan riippumattomana tarkastus-, testaus-, verifiointi- ja sertifiointitahona.