Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Akselikuorman valvontaohjelmien mittakaava ja monimutkaisuus tarkoittavat, että ohjelmien toimittamisesta vastaavien tahojen on toimittava tiukimpien käsittely- ja tarkkuusvaatimuksien mukaisesti.

SGS:llä on vankka kokemus akselikuorman valvontajärjestelmien toteutuksesta sekä akselikuorman valvonnan hallinnasta. SGS on luotettava kumppani, mikäli tarvitsette seuraavia palveluja:

  • ohjelman komponenttien ja niihin liittyvien osapuolien koordinointi
  • ohjelman toiminnoissa luodun valtavan tietomäärän käsittely
  • omaan ympäristöönne suunnitellun ihanteellisen tievaaka-aseman tai akselikuorman valvontatilojen "Green Field" -suunnittelu ja kehitystyö
  • olemassa olevien toimintojen vertailu luokkansa parhaisiin toimijoihin.

Kun työskentelet yhteistyössä tievaakojen hallintaan erikoistuneiden tiimiemme kanssa, pystyt hyödyntämään sekä heidän erinomaisia projektinjohtotaitojaan että asiantuntemusta ja kokemusta, joka on saatu viranomaistahojen kanssa laadittujen ohjelmien toteutuksesta ja hallinnasta eri puolilla maailmaa. He hyödyntävät toiminnan- ja tiedonhallintajärjestelmiä, joiden avulla pystytään toimittamaan kaiken kattava palvelu, joka sisältää seuraavat osa-alueet:

  • kuormattujen ja tyhjien ajoneuvojen taljaus
  • kuormattujen ajoneuvojen tarkka punnitus tievaa'alla
  • ylikuormattujen ajoneuvojen tunnistaminen ja rangaistustoimien käynnistäminen 
  • alan uusimpien tietojenluonti- ja -tallennustekniikoiden käyttäminen tietojen keräämiseen, jakeluun ja tallentamiseen analysointia ja myöhempää päätöksentekoa varten
  • paikkansapitäviin tietoihin perustuvien raporttien laatiminen pitkän aikavälin suunnittelun tueksi
  • asiantuntevan henkilöstön rekrytointi ja koulutus.

SGS:n akselikuorman valvontaohjelmien toteutus- ja hallintaratkaisut ovat tärkeä työkalu, kun halutaan vähentää ajoneuvojen ylikuorman aiheuttamia vahinkoja tieverkolle ja valtion budjetille. Asiantuntemuksemme tällä alalla on maailman huippua. Aiempien asiakkaidemme kanssa työskentelystä saamamme kokemukset tarkoittavat pienempiä riskejä akselikuorman valvontaohjelmienne toteuttamisessa, tehokkaampaa ongelmatilanteiden ratkaisutapaa sekä tehokkaampaa ja älykkäämpää tietojen analysointia maanne akselikuormia koskevan lainsäädännön tueksi.