Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Jotta kansalaiset voivat luottaa nopeudenvalvontaohjelmiin paremmin, on tärkeää, että viranomaiset pystyvät osoittamaan, että valvontatekniikka on sekä tarkkaa että luotettavaa.

SGS:n suorittama nopeudenmittauslaitteiden sertifiointi antaa sinulle mahdollisuuden oman tekniikkanne riippumattomaan, kansallisien standardien mukaiseen hyväksymiseen maailman johtavan tarkastus- ja sertifiointipalveluja tarjoavan yrityksen suorittamana.

Serfifiointiprosessimme hyödyntää useita nopeuskameran varmennusmenetelmiä:

  • Mittausantureiden arviointi: Testaamme, toimivatko kameran ajoneuvoanturit järjestelmän valmistajan asettamien toimintaparametrien rajoissa.
  • Nopeusmittauksen tarkkuus: Pyrimme parantamaan luottamusta käytössänne olevien tekniikoiden tarkkuuteen testaamalla kameroiden nopeusnäyttämät riippumattomilla nopeudenmittauslaitteilla, jotka on kalibroitu jäljitettävissä olevan kansallisen standardin mukaisesti.
  • Nopeusmittauksien luotettavuus: Mittaamme käytössänne olevien kameroiden kyvyn tallentaa nopeus suurilla liikennemäärillä.
  • Kalibrointipalvelut: Kalibroimme nopeudenmittauslaitteenne siten, että pystymme takaamaan mittauksien yhdenmukaisuuden kansallisella tasolla.
  • Liikennevalojärjestelmien arviointi: Voimme testata käytössänne olevan liikennevalojärjestelmän toiminnan erilaisissa vikatiloissa sekä normaaliolosuhteissa.
  • Tyyppihyväksyntä: Annamme hyväksyntämme laitteille, jotka soveltuvat käyttötarkoitukseensa. Hyväksyntäprosessissa testataan sähkömagneettinen yhteensopivuus, ajoneuvon aiheuttamat häiriöt sekä ympäristö- ja sähköturvallisuus.
  • Vianmääritys: Pystymme tutkimaan kaikki kamerajärjestelmien raportoidut poikkeamat toiminnassa.

Tavoitteemme on antaa organisaatiollesi riippumaton hyväksyntä, joka vahvistaa organisaation mainetta ja parantaa nopeudenvalvontaohjelmienne luotettavuutta. Luotamme kykyihimme edellä mainituissa asioissa, koska maineemme perustuu yli vuosisadan kokemukseen tarkastus-, testaus- ja sertifiointipalvelujen tarjoamisessa asiakkaille, jotka luottavat järjestelmiimme ja prosesseihimme.