Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS Traffic Systems voi huolehtia tieverkoston turvallisuudenvalvontajärjestelmien ja nopeudenvalvontalaitteistojen toteutuksesta ja hallinnasta. Tällaisia järjestelmiä ovat muun muassa liikennevalo- ja tutkajärjestelmät.

Tiedostamme, miten tärkeää valvontatekniikan tarkkuuden ja luotettavuuden varmistaminen on. Toiminnan tulee perustua kansallisiin standardeihin ja parantaa kansalaisien luottamusta valvontaohjelmiin.

Kalibrointipalvelut

Tarjoamme myös nopeudenmittauslaitteiden kalibrointipalveluja.

  • Liikennevalojärjestelmien arviointi – arvioimme liikennevalojärjestelmän toimintaa ja ajoitusta signaaliohjainsimulaattorilla ja kalibroidulla ajoitusjärjestelmällä. Varmistamme järjestelmän vaiheiden toiminta-ajat erillisellä ajoituslaitteella. Voimme myös arvioida järjestelmän toimintaa erilaisissa liikennesignaalien vikatilanteissa.
  • Tyyppihyväksyntä – voimme suorittaa tieverkoston turvallisuudenvalvontajärjestelmän täydellisiä testauksia tyyppihyväksyntämenettelyn osana. Lisäksi voimme suorittaa sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja ajoneuvon aiheuttamien häiriöiden testausta sekä ympäristö- ja sähköturvallisuustestausta luvanhakuprosessin osana.
  • Vianmäärityspalvelut – voimme etsiä ja analysoida raportoidut kamerajärjestelmien poikkeamat.

SGS on maailman johtava tarkastus-, verifiointi-, testaus- ja sertifiointiyritys. Voimme auttaa varmistamaan liikenteenvalvontaratkaisujenne tarkkuuden ja luotettavuuden. Lisäksi pystymme tarjoamaan raportit ja dokumentit, joita tarvitsette organisaationne sisällä käytettävänä ja ulkopuolisille viranomaisille luovutettavana todistuksena siitä, että järjestelmissänne ja prosesseissanne ei ole vikoja.