Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:llä on tarvittava asiantuntemus ja kokemus päästötestauksessa käytettävien työkalujen ja laitteiston sekä tarkastustoimenpiteiden suorituskyvyn arviointiin.

Pystymme toimittamaan viranomaisille tietoa, joka tukee ja tarkentaa heidän ilmansaasteiden hallintajärjestelmiä koskevia strategioitaan. Lisäksi voimme antaa testauslaitteistojen toimittajille ja valmistajille tuotteiden parannusehdotuksia.

Ajoneuvojen laadun testauslaitteisto-ohjelmien asiantuntemus

SGS on asiakasohjelman puitteissa kehittänyt ja ottanut käyttöön kattavan laboratoriotasoisen testausratkaisun, jolla arvioidaan ja verrataan erilaisia pakokaasupäästöjen testausjärjestelmiä ja tarkastusprosesseja (esimerkiksi käytettyjen ajoneuvojen tarkastuksissa). Ratkaisu sisälsi seuraavat osa-alueet:

  • lyhytaikainen testaus kuormitettuna
  • ajoneuvon diagnostiikkajärjestelmän (OBD II) tietojen luku ja analysointi
  • luvattomien muutoksien etsintä (päästönhallintalaitteilla)

SGS:llä on kattava kokemus useiden erilaisien ajoneuvojen testausohjelmien ja niihin liittyvien palvelujen, kuten testauslaitteiston testauksien, suunnittelusta ja käytöstä. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet menestyksekkäitä testausohjelmia organisaatioille eri maissa neljällä mantereella. Eri alueiden ja niissä voimassa olevan lainsäädännön asiantuntemuksemme ansiosta kaikki kehittämämme ohjelmat pystytään räätälöimään erityistarpeidenne mukaiseksi.