Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Tansanian Bureau of Standards (TBS) on valtuuttanut SGS:n käyttämään vaatimuksenmukaisuuden ennakkovarmistuksen ohjelmaa (PVoC) 1. tammikuuta 2012 alkaen.

Kaikki Tansaniaan tuotavat säännellyt tuotteet joutuvat läpikäymään PVoC-ohjelman alaisena varmistuksen ja testauksen lähtömaassaan. Vaatimustenmukaisuustodistus (CoC) myönnetään osoittamaan, että tuotteet täyttävät soveltuvien kansallisten standardien tai hyväksyttyjen vastineiden ja teknisten määräysten vaatimukset. CoC on pakollinen tullausta varten.

TBS on ottanut käyttöön PCA-ohjelman suojatakseen maata, kuluttajia ja paikallisia valmistajia seuraavilta haitoilta:

 • heikkolaatuiset tuotteet, jotka voivat vaarantaa yleisen terveyden, turvallisuuden tai ympäristön
 • väärennetyt tai vaaralliset tuotteet
 • epäoikeudenmukainen kilpailu sellaisten tuontitavaroiden johdosta, jotka eivät noudata hyväksyttyjä standardeja

Tämän ohjelman alaisena säädellään seuraavia tuotteita:

 • lelut ja lastenhoitotuotteet
 • sähkö- ja elektroniikkalaitteet
 • autoteollisuuden tuotteet
 • kemialliset ja kotitaloustuotteet (huonekalut, paperituotteet)
 • mekaaniset materiaalit ja kaasukäyttöiset laitteet
 • elintarvikkeet ja maataloustuotteet
 • valikoidut turvavarusteet
 • käytetyt tuotteet

PVoC-sertifiointi on mahdollista hankkia kolmella eri tavalla riippuen olosuhteista, kuten esimerkiksi tuotetyypistä, sen homogeenisuudesta, toimitusten tiheydestä ja valmistajan laadunhallintajärjestelmästä.

 • Tapa A – rekisteröimättömät tuotteet (herkkien tuotteiden valmistajien rekisteröimättömät toimittajat) Tuotteet tulee testata ja tarkastaa fyysisesti, jotta niiden osoitetaan noudattavan asiaankuuluvia standardeja, oleellisia vaatimuksia tai valmistajien määräyksiä.
 • Tapa B – rekisteröidyt tavarantoimittajat tai valmistajat Tämä vaihtoehto tarjoaa nopean sertifiointiprosessin tavaroille, joiden laatu vastaa hyväksyttävää ja yhtenäistä tasoa. Tuotteet rekisteröidään PVoC-sopimusosapuolen toimesta. Tuotteiden rekisteröimistä suositellaan vientiyrityksille, joilla on usein toistuvia homogeenisten tuotteiden toimituksia.
 • Tapa C – lisenssituotteet Tämä tapa on tarkoitettu ainoastaan valmistajille, jotka pystyvät osoittamaan laadunhallintajärjestelmän olemassaolon valmistus-/tuotantoprosessissaan. Tähän vaihtoehtoon sisältyy kaikkien laadunhallintajärjestelmien auditointi ja tuotteiden lisensiointi auktorisoidun PVoC-toimeksisaajan toimesta. Tätä tapaa suositellaan valmistajille, joilla on usein toistuvia tai volyymiltään suuria toimituksia.

SGS:llä on vuosikymmenten kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointiohjelmien suorittamisesta kaikkialla maailmassa. Tarjoamme vientiyrityksille tehokkaita ja kattavia ratkaisuja, jotka varmistavat toimitusten noudattavan Tansaniaan vaatimuksia.