Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Saudi-Arabian kuningaskunta vaatii, että kaikkien SASO:n (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization) teknisiin määräyksiin sisältyvien tuotteiden maahantuominen edellyttää tuotesertifikaattia. Jokaisen tuote-erän mukana on lisäksi oltava lähetystodistus. Nämä todistukset osoittavat, että tuotteet ovat asiaankuuluvien standardien ja teknisten määräysten mukaisia.

SALEEM-ohjelman (Saudi Product Safety Program) kehittämisen yhteydessä SASO on ottanyt käyttöön sähköisen yhdenmukaisuuden arviointijärjestelmän (SABER). SASO kannustaa käyttämään järjestelmää tuotesertifikaattien ja lähetystodistusten pyytämiseen sekä vastaanottamiseen tuotteille, joita SASO:n tekniset määräykset koskevat, mutta myös itse annettujen todistusten sekä lähetystodistusten pyytämiseen ja vastaanottamiseen tuotteille, joita tekniset määräykset eivät koske.

Me SGS:llä tarjoamme monipuolisia palveluja auttaakseen asiakkaitamme täyttämään Saudi-Arabian teknisten määräysten ja standardien vaatimukset. Tuotteen luonteesta riippuen SGS voi auttaa

  • toimimalla SASO:n valtuuttamana sertifiointielimenä, joka voi myöntää tuotesertifikaatteja tuotteille joita tekniset määräykset koskevat sekä käsittellä lähetystodistuksia.
  • lisäämällä SABER-järjestelmään kaikki tuotteet, joita maahantuoja aikoo Saudi-Arabian markkinoille tuoda. Tuotteet on aina rekisteröitävä SABER-järjestelmään ennen kuin tuotesertifikaatti voidaan myöntää.
  • julkaisemalla teknisiä arviointiraportteja tuotteille, joita tekniset määräykset eivät koske, niin että niiden vaatimustenmukaisuuden todistaminen on helpompaa.

SGS on SASO:n valtuuttama sertifiointielin, joka on auttanut SASO:a ja Saudi-Arabian kauppa- ja investointiministeriötä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioimisessa yli 12 vuoden ajan.

Monipuolinen kokemuksemme vaatimustenmukaisuuden arviointiohjelmien hoitamisesta kaikkialla maailmassa mahdollistaa tehokkaat, kattavat ja räätälöidyt ratkaisut vientiyrityksille sekä varmistaa, että heidän toimituksensa noudattavat asiaankuuluvia vaatimuksia.