Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Saudi-Arabian kuningaskunta vaatii, että kaikilla maahan tuotavilla tuote-erillä tulee olla vaatimustenmukaisuustodistus (CoC). Tämä todistaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden asiaankuuluvien standardien ja teknisten määräysten mukaisesti.

SGS tarjoaa monipuolisia palveluja auttaakseen asiakkaita noudattamaan vaatimustenmukaisuusmääräyksiä. Tuotteen luonteesta riippuen varmistaminen voi sisältää yhden tai useampia seuraavista toiminnoista:

  • fyysinen tarkastus ennen toimitusta
  • näyteenotto, testaukset ja analyysit valtuutetuissa laboratorioissa
  • tuotteiden valmistusprosessien auditointi
  • asiakirjojen tarkastukset sekä soveltuvien teknisten määräysten ja standardien (esim. SASO, GSO, IEC) yhdenmukaisuuden varmistaminen

Vaatimustenmukaisuuden arviointiohjelmasta vastaa maan kauppa- ja teollisuusministeriö, ja SGS on ohjelman auktorisoitu sertifiointielin.

Monipuolinen kokemuksemme vaatimustenmukaisuuden arviointiohjelmien hoitamisesta kaikkialla maailmassa mahdollistaa tehokkaat kattavat ja räätälöidyt ratkaisut vientiyrityksille sekä varmistaa, että heidän toimituksensa noudattavat asiaankuuluvia vaatimuksia.