Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Vie tuotteita Haitiin ja osoita, että ne täyttävät niitä koskevien tuotestandardien vaatimukset.

Haitin tuotetarkastusohjelman (Product Verification of Conformity, PVoC) mukaan maan talous- ja valtiovarainministeriö edellyttää, että maahantuodut tuotteet on tarkastettava maan teknisten määräysten ja standardien tai niitä vastaavien hyväksyttyjen vaatimusten mukaisesti. Tarkoituksena on luoda laadukas tuontitarkastusjärjestelmä kansalaisten suojelemiseksi huonolaatuisilta tuotteilta, jotka voivat vaarantaa kansanterveyden, turvallisuuden ja ympäristön.

Työskentelemme viejäyritysten kanssa ja autamme heitä osoittamaan tuotteittensa vaatimustenmukaisuuden myöntämällä vaatimustenmukaisuustodistuksen, joka antaa pääsyn Haitin markkinoille, auttaa välttämään viivästyksiä tullissa ja vähentää vaatimustenvastaisten tuotteiden tuonnista mahdollisesti koituvia menetyksiä. Ennen lähetystä SGS:n on tarkastettava jokainen ehdot täyttävä toimitus sen lähtöpäässä.

Sertifiointireitistä riippuen tarjoamme yhtä tai yhdistelmää seuraavista interventioista:

  • Digitaalinen tarkastus ennen lähetystä
  • Näytteenotto, testaus ja analysointi akkreditoiduissa laboratorioissa
  • Tuotteiden valmistusprosessien auditointi
  • Asiakirjojen tarkastus ja sovellettavissa teknisissä määräyksissä ja standardeissa määritellyn vaatimustenmukaisuuden arviointi

Viejäyrityksen on toimitettava seuraavat asiakirjat asiaankuuluvien alueellisten tai kansainvälisten standardien noudattamisen varmistamiseksi:

  • Sertifiointipyyntö
  • Proforma-lasku, lopullinen lasku
  • Testiraportit akkreditoidusta ISO/IEC 17025 -laboratoriosta
  • Tuotemerkintä-/etikettimallit

Vaatimustenmukaisuustodistus annetaan todisteeksi lähetyksen vaatimustenmukaisuudesta. Vaatimustenvastaisuusraportti annetaan, jos todentamistoimissa, kuten testauksessa tai tarkastuksessa, on eroja todentamiskriteerien kanssa. Viejälle ilmoitetaan asiasta ja annetaan riittävästi aikaa tehdä tarvittavat korjaukset. 

Säänneltyihin tavaroihin, jotka saapuvat maahan ilman SGS:n CoC:tä, sovelletaan tullin virkailijan hyväksynnän sekä kulujen ja seuraamusten maksamisen jälkeen järjestelmällistä paikallista tarkastusta, näytteenottoa ja testausta. Tulliselvitystä ei voida suorittaa ennen kuin tyydyttävät testitulokset ovat saatavilla. 

Meillä on vuosikymmenten kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointiohjelmien hallinnasta ympäri maailmaa. Me tarjoamme viejille tehokkaita ja kattavia ratkaisuja, joilla varmistetaan, että lähetykset ovat Haitin vaatimusten mukaisia.

Saat lisätietoja lähimmästä SGS-toimistosta.