Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n PECAE-palvelut – valtuutettu tavaran vaatimustenmukaisuuden ennakkoarviointipalveluiden tuottaja Kameruniin vietäville tuotteille.

L’Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) on ottanut Kamerunissa käyttöön tavaran vaatimustenmukaisuuden ennakkoarvioinnin, PECAE-ohjelman. Kaikkien säädeltyjen tuontituotteiden on täytettävä hyväksyttyjen kansallisten standardien tai teknisten määräysten vaatimukset ja niiltä edellytetään vaatimustenmukaisuustodistusta (CoC). PECAE-ohjelman mukaisesti maahan tuotavat tuotteet käyvät läpi verifioinnin ja testauksen lähtömaassa (viejämaassa). Niille myönnetään vaatimustenmukaisuustodistus (CoC) osoitukseksi siitä, että ne täyttävät asianmukaisten standardien vaatimukset. 

ANOR on valtuuttanut meidät tarjoamaan PECAE-palveluja Kameruniin vietäville tuotteille. Me voimme auttaa sinua täyttämään pakolliset tuontivaatimukset. 

Miksi kannattaa valita SGS:n PECAE PAC -palvelut?

Me voimme auttaa sinua

  • saamaan lastille yhdeltä luukulta sekä pakollisen vaatimustenmukaisuustodistuksen (CoC) että kajoamattoman tarkastuksen lastin saapuessa määränpäähän.
  • varmistamaan, että asiaankuuluvien standardien ja teknisten määräysten vaatimukset täytetään
  • täyttämään PECAE-vaatimukset, jotta tuotteiden laatu varmistetaan, kuluttajia suojellaan huonolaatuisilta tuotteilta ja paikallisia valmistajia suojellaan epäreilulta kilpailulta luvattomasti maahan tuotujen tuontituotteiden muodossa, jotka eivät täytä paikallisten standardien vaatimuksia
  • saamaan vahvistuksen vaatimustenmukaisuudesta tekemällä vaadittavat fyysiset tarkastukset, laboratoriotestaukset, tehdasauditoinnit ja asiakirjojen verifioinnin.

Valtuutettu PECAE-palveluiden tarjoaja

Maailman johtavana tarkastus-, sertifiointi-, testaus- ja verifiointipalvelujen tuottajana meillä on Kamerunissa valtuudet tuottaa PECAE-ohjelman mukaisia tavaran vaatimustenmukaisuuden ennakkoarviointipalveluita. Palvelumme:

  • Kaikki eri puolilla maailmaa tarvittavat sertifioinnit yhdeltä luukulta
  • Avainasiakkuuksien hallinta joko omasta maastasi ja/tai sopimustenhallintatoimistostamme käsin
  • Saat heti käyttöösi tilaustasi koskevat tiedot.
  • Tuemme kaikkien prosessiin osallistuvien tahojen verkostoitumista
  • Räätälöidyt ratkaisut sinun vaatimustesi mukaisesti
  • Kajoamaton saapumistarkastus (pakollinen kaikille Kameruniin saapuville lasteille)

Lisätietoja PECAE-palveluistamme saat ottamalla meihin yhteyttä.