Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kun uudet puutavaran kaupankäyntimääräykset tulevat voimaan EU:ssa ja Yhdysvalloissa, metsätaloussektorin läpinäkyvyys ja vastuullisuuden lisääminen korostuvat.

Laiton hakkuu vie valtioilta miljardeja dollareita verotuloina ja aiheuttaa massiivisia ympäristötuhoja. Hakkuisiin liittyvä korruptio heikentää laillisuusperiaatetta sekä laillisten investointien toteutumista ja estää kehitystä.

Me SGS:ssä uskomme, että metsätietojen hallinnan ja verifioinnin pitkäaikainen tehostaminen edistää metsäsektorin parempaa hallintotapaa. Kansallinen metsätalouden valvonta tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja, parantaa jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta, kehittää parhaita käytäntöjä ja nostaa hallintajärjestelmien standardeja.

Tehokas metsänvalvonta

Laittomien hakkuiden osoittaminen ja kestävän metsänhoidon tukeminen sekä hallintotavan, kilpailukyvyn ja läpinäkyvyyden edistäminen ovat suuria haasteita.

Me SGS:ssä uskomme, että tehokas seuranta tuo useita keskeisiä etuja:

 • valtion verokertymän optimointi ja oikeudenmukainen kerääminen
 • kansallisten valmiuksien kehittäminen
 • kaupankäynnin määräystenmukaisuus, edistäminen ja helpottaminen
 • luonnonvarojen ja ekosysteemien suojelu
 • sosioekonomisen kehityksen tukeminen
 • metsäsektorin tietojen yhteensovittaminen

Tavoitteemme:

 • varmistaa puutavaran liikkeen tehokas ohjaus ja siihen liittyvien rahavirtojen valvonta
 • taata vientiin tai paikalliseen jakeluun tarkoitetun puutavaran laillisuus
 • tukea metsänhoito- ja lainvalvontaviranomaisia
 • nostaa metsänhoitostandardit kansainvälisesti tunnustetulle tasolle

Miten se toimii?

Kansallinen metsätalouden valvonta koostuu kansallisen puutavaran jäljitettävyysjärjestelmän kehittämisestä ja käyttämisestä. Järjestelmä varmistaa puutavaravirtojen valvonnan metsästä paikallisille ja/tai vientimarkkinoille.

Puutavaran jäljitettävyys varmistaa toimitusketjun verifioinnin, mikä on tällä hetkellä yksi vaadituista elementeistä laillisuuden varmistusjärjestelmän (Legality Assurance System, LAS) toteutuksessa. Järjestelmä toimii Euroopan unionin ja tuottajamaiden hallitusten allekirjoittamien FLEGT:in vapaaehtoisten kumppanuussopimusten puitteissa.

Kansallinen metsätaloudenvalvonta sisältää mahdollisesti seuraavien toimien yhdistelmän:

 • puutavaran jäljitettävyysalustan ja kokoonpanon kehittäminen
 • viivakoodijärjestelmien ja kämmentietokoneiden käyttöopastus
 • metsähallinnon ja yksityisten toimijoiden valmiuksien kehittäminen
 • asiakirjoihin perustuvien ja fyysisten verifiointien suorittaminen tietojen yhteensovittamista varten
 • tarkistuspisteiden pystyttäminen teiden ja jokien varsille sekä rajoille ja satamiin
 • tukki- ja puutavaratuotteiden vientiseuranta
 • metsätulojen laskennan ja keruun varmistaminen valtionhallinnon puolesta

Tällaisen järjestelmän toteuttamiseksi me luomme ja hallinnoimme yksikön, joka toimii itsenäisesti erillään valtionhallinnosta. Samalla se on vuorovaikutuksessa ja työskentelee asiaankuuluvien valtion viranomaisten ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Tämä osasto julkaisee verifiointiraportteja ja -lausuntoja, jotka perustuvat tukki- ja puutavaran seurannan yhdistelmään, tietojen seurantaan ja laillisuuden verifiointitarkastuksiin.

Toimimme valtuutettuna teknisenä avustusorganisaationa ja avustamme metsähallintoa yllä esitettyjen toimintojen kehittämisessä.

Olemme suorittaneet vuodesta 1995 lähtien lukuisia menestyksekkäitä kansallisia ja alueellisia metsätalouden seuranta- ja verifiointiprojekteja Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Venäjällä. SGS on tällä hetkellä toteuttamassa kansallisia puutavaran jäljitettävyysjärjestelmiä Liberiassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Kamerunissa ja Kongon tasavallassa.

Palvelumme perustuvat vahvoihin tietoihin ja huippuluokan jäljitettävyysteknologiaan. Käytämme monipuolista järjestelmää, joka käsittää toimitusketjun kaikki vaiheet metsästä markkinoille asiakirjojen valvonnan, fyysisten tarkastusten ja laillisuusauditointien muodossa.

Lue lisää SGS:n kansallisen metsätalouden valvonnan eduista.