Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Metsäsektorin läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden parantaminen on tärkeää alkuperän varmistamiseksi kaikissa toimitusketjun vaiheissa.

Puuhankintakäytännöt edellyttävät usein, että puutavara on sertifioitu SMF (Sustainable Forest Management) -sertifioinnin tai muiden sertifiointijärjestelmien mukaisesti, ja sertifioitujen tuotteiden puute vaikuttaa merkittävästi toimitusketjuihin ja vaarantaa siten tuottavuuden, kestävän kehityksen ja kehitysohjelmien toteutumisen. 

Parempi jäljitettävyys teknisten ratkaisujen avulla

Teknologian käyttö puutavaran kuljetuksen jäljittämiseen ja rahavirtojen seurantaan on muuttanut läpinäkyvyyttä metsäsektorilla. Puutavaran kuljetusten tehokkaan valvonnan varmistaminen takaa vientiin menevän tai paikallisilla markkinoilla myytävän puutavaran laillisuuden, ja parantunut jäljitettävyys varmistaa, että toimitusketjun tiedot ovat aina täysin oikeita metsästä vientipaikkaan saakka.

Metsänhallinta

Laiton hakkuu uhkaa metsätaloussektorin kestävää kehitystä. Tehostamalla metsien hallintaa teknisten ratkaisujen avulla voidaan jäljittää, seurata ja sertifioida puutavara jo sen kasvaessa. Olemme merkittävä globaalin metsätaloussektorin toimija, mikä takaa laajan asiantuntemuksemme toimitusketjujen ja kestävän kehityksen tehostamisesta säännöllisten auditointien, jatkuvan seurannan ja yritysten puutuotannon itsenäisen verifioinnin avulla.

Ratkaisumme tehostavat metsätietojen hallintaa ja tarkistuksia pitkällä aikavälillä sekä edistävät parempaa hallintotapaa metsäsektorilla. Lue lisää puutavaran laillisuuden auditoinneista ja kansallisesta metsätalouden valvonnasta.