Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

ISO 28000 -standardin toimintaketjun turvallisuuden hallintajärjestelmät suojelevat tuotteita niiden siirtyessä valmistuspaikasta myyntipisteeseen.

Maailmanlaajuisen kaupan laajetessa kasvavat myös rikollisten mahdollisuudet päästä käsiksi toimitusketjuun. Torju riskejä ISO 28000 -sertifioinnilla.

ISO 28000 -sertifiointistandardiin perustuvilla toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmillä voidaan löytää toimitusketjuun liittyvät riskit. Näiden tietojen avulla organisaatio voi suorittaa riskinarviointeja ja soveltaa tarvittavaa valvontaa muilla hallintatyökaluilla (esimerkiksi asiakirjojen hallinnalla, suorituskykyindikaattoreilla, sisäisillä tarkastuksilla ja koulutuksella).

SGS:n suorittaman ISO 28000 -auditoinnin ansiosta toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmää voidaan hallita liiketoimintaprosessina, ja sen tehokkuutta voidaan mitata ja parantaa. Tämä tarkoittaa, että resurssit voidaan kohdistaa alueisiin, joilla riskit ovat suurimmat. Vertailussa voidaan käyttää myös kansainvälisiä standardeja.

Tämä auttaa organisaatiota liittämään turvallisuuden hallinnan moniin muihin liiketoiminnan osa-alueisiin. ISO 28000 -auditoinnissa tutkitaan kaikkia niitä toimintoja, joita hallitsevat tai joihin vaikuttavat sellaiset organisaatiot, jotka vaikuttavat toimitusketjun turvallisuuteen, muun muassa tuotteiden kuljetukseen toimitusketjun puitteissa.

Voimme auditoida organisaatiosi järjestelmät ISO 28000 -standardin mukaisesti, suorittaa puuteanalyysin ja tarvittaessa ohjata organisaation koko sertifiointiprosessin läpi.

Maailman johtavana verifiointi- ja sertifiointiyrityksenä suoritamme auditointeja kaikkien maailmanlaajuisten ja aluellisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

  • TAPA FSR (myös sertifiointi)
  • TAPA TSR
  • CTPAT.

Osoita sitoutumisesi toimitusketjun turvallisuuden hallintajärjestelmiin, ja suojele yrityksesi tuotteita ja tuotemerkkiä kaikkialla maailmassa SGS:n suorittamalla ISO 28000 -sertifioinnilla.