Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöille suunnatut yhteisöportaalipalvelut - Paranna yhteisöllisyyden näkyvyyttä, avoimuutta ja vastuullisuutta

Kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöt ovat riippuvaisia lahjoituksista ja yleisön resursseista. Kansalais- ja vapaaehtoisjärjestön on vaikeaa saada yleisön tukea, jos ihmiset eivät tiedä, mikä niiden panos yhteiskunnalle on tai jos niitä ei koeta vastuullisiksi toimijoiksi. Yhteisöportaalipalvelumme tarjoavat riippumatonta laadunvarmistusta kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen keskusliitoille, näiden järjestöjen toimintaa valvoville julkishallinnon yksiköille sekä varainhankintasivustoille. Luottamusta lisäämällä palvelumme johtaa ihmiset sitoutumaan vahvemmin yhteisöön ja tukemaan voimakkaammin kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen toimintaa.

Miksi kannattaa valita SGS:n yhteisöportaalipalvelut?

Yhteisöportaali, joka on riippumattomasti ja yhdenmukaisten sekä läpinäkyvien standardien mukaan varmistettu, tarjoaa kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöille yhdenvertaiset mahdollisuudet saada huomiota ja kilpailla rahoituksesta. Se on lahjoittajille helppokäyttöinen, turvallinen ja houkutteleva keino löytää paikallisia kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjä, joita he haluavat tukea rahallisesti. Lahjoittajat voivat olla varmoja siitä, että portaaliin kuuluvat järjestöt noudattavat tiukkoja vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita. Oikeudenmukainen sekä avoin kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen vertailu auttaa niitä saamaan kaivattuja resursseja sekä vahvistaa koko alan mainetta. 

Palvelumme:

  • Räätälöidyn kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöportaalin suunnitteleminen ja kehittäminen
  • Lahjoittajien sekä paikallisten kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen saattaminen yhteen
  • Laadunvarmistukseen tarvittavien puitteiden suunnittelu ja kehittäminen
  • Palkitseminen vastuullisuuden jatkuvasta parantumisesta.
  • IT-tuki, myös verkkomaksutuki
  • Lisäpalvelut, kuten kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen projektien riippumaton valvonta

Asiantuntijapalvelujen tarjoaminen kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöille

Maailman johtavana tarkastus-, verifiointi, testaus- ja sertifiointiyrityksenä pystymme tukemaan kukoistavaa kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöalaa vuosikymmenien aikana julkisista ja voittoa tuottamattomista organisaatioista saamamme kokemuksen avulla. 

Pyydä lisätietoja meiltä.