Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen sekä avustustoiminnan seurantapalvelut - varmista avustustoiminnan sekä kehittämisen tehokkuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus standardoitujen parhaiden käytäntöjen avulla.

Kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen sekä avustustoiminnan seurantapalvelut perustuvat standardoituihin parhaisiin käytäntöihin, joiden avulla voidaan parantaa suorituskykyä ja tehokkuutta, vahvistaa sidosryhmien ja yhteisön tukea sekä kehittää organisaatiota. Näiden palveluiden avulla varmistetaan tehokkuus, läpinäkyvyys ja vastuullisuus.

Kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen toiminnan arviointi

Voittoa tuottamattoman toiminnan vastuullisuus ja rehellisyys on tärkeää sidosryhmille, kuten lahjoittajille, edunsaajille, toisille järjestöille sekä paikallisille viranomaisille. Parhaisiin käytäntöihin perustuva kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen toiminnan arviointipalvelu arvioi luotettavasti järjestön vastuullisuuden maailmanlaajuista vertailua varten sekä tarjoaa koulutusta jatkuvaan parantamiseen. 

SGS:n kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen arviointimalli yhdistää useita säännöstöjä ja standardeja. Sen avulla kaikenkokoiset kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöt eri puolilla maailmaa saavat kokonaiskuvan vastuullisuudestaan ja siitä, kuinka sitä voidaan parantaa. Olemme laatineet satoja arviointeja, joiden avulla organisaatiot ovat voineet tunnistaa heikkoutensa ja tehdä tarvittavat parannukset. Näin ne ovat voineet kehittyä kestävämmiksi ja osoittaa tämän tehokkaasti myös lahjoittajille.

Avustustoiminnan seurantapalvelut

Kaukana pääkonttorista tapahtuvan toiminnan tehokas paikallinen valvonta on oleellisen tärkeää projekteja ja järjestöjä tukeville lahjoittajille. Sen avulla varmistetaan, että toimenpiteet toteutetaan suunnitellusti, vähennetään huonon hallinnon vaaraa ja parannetaan tehokkuutta. Seurannan ansiosta lahjoittajat voivat tehdä nopeita ratkaisuja ja tarvittaessa sopeuttaa omaa toimintaansa taatakseen sen tehokkuuden. 

Kattavien ja riippumattomien avustustoiminnan seurantapalveluidemme avulla sidosryhmät saavat toiminnan vastuullisuudesta läpinäkyvän kuvan. Paikallisten asiantuntijoidemme verkoston avulla palvelumme auttaa tunnistamaan luotettavat paikalliset voittoa tavoittelemattomat kumppanit. Tämä sekä luo varmuutta lahjoittajille että auttaa järjestöä kasvattamaan kapasiteettiaan. 

Kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen yhteisöportaali

Sosiaalisten online-alustojen ja verkkolahjoitusten kasvu tarjoaa valtavat mahdollisuudet koko voittoa tuottamattomalle yhteisölle - lahjoittajille, avunsaajille sekä kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöille - verkostoitua ja tukea toisiaan. Me hyödynnämme maailmanlaajuista verkostoamme ja kokemustamme kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen toiminnan arvioinnissa voidaksemme tarjota riippumatonta laadunvarmistusta näille monimuotoisille, menestyville alustoille ja yhteisöille.

Palvelumme verkossa toimiville kansalais- ja vapaaehtoisyhteisöille kattavat räätälöityjen verifiointistandardien kehittämisen, verifioinnin, erilaisten standardien yhdistämisen sekä järjestöjen arvioinnin ennen niiden rekisteröimistä. Edistämällä vastuullisuutta, uskottavuutta ja avoimuutta me kannustamme yksilöitä sitoutumaan yhteisöön ja tuemme kukoistavaa kansalaisyhteiskuntaa.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää kansalais- ja vapaaehtoisjärjestöjen sekä avustustoiminnan seurantapalveluista.