Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

SGS:n tullien hallintajärjestelmät parantavat läpinäkyvyyttä ja viestintää, vähentävät tavaroiden tullauksesta aiheutuvia viivytyksiä ja tehostavat tullimaksujen perintää.

Tullien integroidut hallintajärjestelmät on suunniteltu tukemaan tuonti- ja vientiprosesseja, nopeuttamaan kauppatapahtumia ja vähentämään kansainväliseen kaupankäyntiin liittyviä kustannuksia. Järjestelmät parantavat vaatimustenmukaisuutta kansainvälistä kaupankäyntiä sääteleviin lakisääteisiin määräyksiin nähden ja helpottavat yhteistyötä

  • tullauksessa
  • kauttakulussa ja näytteiden esittelyssä
  • luokitukseen liittyvissä kysymyksissä
  • Sähköinen viestintä ja asiakirjojen tulostaminen

Yli 85 maata maailmanlaajuisesti on ottanut käyttöön tullien hallintajärjestelmiä, jotka tehostavat tullin suorittamia rahaliikenteeseen sekä valvontaan liittyviä tarkastuksia. Automatisoitu järjestelmä ei kuitenkaan yksin takaa täydellistä läpinäkyvyyttä sekä kaikkien pullonkaulojen ja epäjohdonmukaisten tullausprosessien poistamista.

SGS:n asiantuntijat ovat tehneet yhteistyötä useiden maiden kanssa, jotta tullin hallintajärjestelmät on voitu toimittaa yhdessä sähköisten tiedonsiirtojärjestelmien kanssa. Nämä ratkaisut mahdollistavat osapuolten, kuten pankkien, ministeriöiden ja yksityisen sektorin laivayhtiöiden, saumattoman vuorovaikutuksen toistensa kanssa ja yhden näytön järjestelmän käyttämisen viestien välittämiseen ja vastaanottamiseen, mikä puolestaan nopeuttaa viestinnän kulkua ja poistaa päällekkäisiä ohjeistuksia.

Ota yhteyttä meihin, niin kerromme, miten tullin hallintajärjestelmämme voivat auttaa sinua.