Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Valtionhallinnot ympäri maailman ovat ryhtyneet käyttämään monipuolisia valtionhallinnon käyttöön tarkoitettuja sähköisiä ohjelmia. Näiden ohjelmien edut ovat kiistattomia: ne tehostavat sidosryhmien välistä tietojen vaihtoa ja helpottavat kansalaisten sähköisten palvelujen käyttöä (esimerkiksi verotus, kiinteistötietojärjestelmät, yritysten rekisteröinti, terveydenhuollon sähköiset järjestelmät, sähköinen hankinta ja sähköinen maksuliikenne). Näiden ohjelmien ja sidosryhmien saattaminen yhteen on monimutkainen haaste, joka vaatii kokemusta, paikallistietoutta ja teknistä ammattitaitoa. 

SGS tekee yhteistyötä sellaisten teknologiayritysten kanssa, jotka ovat erikoistuneet valtionhallinnon eri toimialojen toimintaan ja jotka ymmärtävät valtionhallinnon eri yksiköiden sähköiseen yhdistämiseen liittyvät haasteet. Rahoitamme, toimitamme ja käytämme valtionhallinnon sähköistä E-Government-ratkaisua, joka räätälöidään asiakkaan toimintaympäristön sekä B2B-, C2B-, ja C2C-tarpeiden mukaan ja joka täyttää julkishallinnon järjestelmiltä edellytettävät vaatimukset. Lue lisää.