Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Työntekijöiden ja ulkoisten tahojen toivotaan kertovan tai raportoivan säännöstön rikkomusepäilyistä.

Cyber Security

Raportoi rike

Jos haluat esittää kysymyksiä tai raportoida mahdollisesta eettisten sääntöjen rikkomuksesta, voit joko soittaa Integrity Helpline -puhelimeen tai jättää kirjallisen raportin netissä.

Raportoi rike

Takaamme, ettei sääntöjen rikkomista koskevien epäilyjen ilmoittamisesta tai sitä koskevista tiedusteluista koidu vastatoimenpiteitä kenellekään.

Mikäli säännöstön tulkinnassa tai sen soveltamisessa on epäselvyyksiä, työntekijöitä pyydetään keskustelemaan tiimipäällikön tai esimiehen, henkilöstöosaston tai SGS:n lakiasioista vastaavan osaston kanssa. Työntekijät voivat keskustella mistä tahansa säännöstöön liittyvistä aiheista myös sisäisten tarkastajien kanssa.

Mikäli työntekijä ei voi kertoa epäilystään omalle esimiehelleen, hän voi ottaa yhteyttä SGS:n kelpoisuusasioiden päävastuuhenkilöön. Sääntöjen rikkomuksista tai rikkomusepäilyistä pyydetään raportoimaan kelpoisuusasioiden päävastuuhenkilölle.

Kelpoisuusasioiden yksikkö keskittyy vain todellisiin epäkohtiin, kuten vilpillisyyssyytteet, taloudelliset vaatimukset, reklamaatiot yhtenäisyysasioista ja taloudelliset tiedustelut. Säännöstön ulkopuolelle jäävät ja yleiset johtoa tai jotain tiettyä johtajaa koskevat epäilyt sekä palkkaa koskevat erimielisyydet tulee ratkaista maakohtaisesti joko tiimipäällikön, johtajan tai henkilöstöosaston kanssa. Mikäli olet epävarma rikkomuksen ilmoittamisesta, lue tarkempaa tietoa työntekijöille toimitetusta oppaasta.