Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Työntekijöiden ja ulkoisten tahojen toivotaan kertovan tai raportoivan säännöstön rikkomusepäilyistä.

Takaamme, ettei sääntöjen rikkomista koskevien epäilyjen ilmoittamisesta tai sitä koskevista tiedusteluista koidu vastatoimenpiteitä kenellekään.

Mikäli säännöstön tulkinnassa tai sen soveltamisessa on epäselvyyksiä, työntekijöitä pyydetään keskustelemaan tiimipäällikön tai esimiehen, henkilöstöosaston tai SGS:n lakiasioista vastaavan osaston kanssa. Työntekijät voivat keskustella mistä tahansa säännöstöön liittyvistä aiheista myös sisäisten tarkastajien kanssa.

Mikäli työntekijä ei voi kertoa epäilystään omalle esimiehelleen, hän voi ottaa yhteyttä SGS:n kelpoisuusasioiden päävastuuhenkilöön. Sääntöjen rikkomuksista tai rikkomusepäilyistä pyydetään raportoimaan kelpoisuusasioiden päävastuuhenkilölle.

Työntekijät ja ulkopuoliset tahot voivat ottaa yhteyttä kelpoisuusasioista vastaavaan yksikköön, jos he haluavat lisätietoja ilmoituksen tekemisestä tai jos he haluavat haluat tehdä ilmoituksen rikkomusepäilystä. Voit tehdä kirjallisen ilmoituksen myös verkossa tai lähettää sen faksilla, sähköpostitse tai postitse.

Kelpoisuusasioiden yksikkö keskittyy vain todellisiin epäkohtiin, kuten vilpillisyyssyytteet, taloudelliset vaatimukset, reklamaatiot yhtenäisyysasioista ja taloudelliset tiedustelut. Säännöstön ulkopuolelle jäävät ja yleiset johtoa tai jotain tiettyä johtajaa koskevat epäilyt sekä palkkaa koskevat erimielisyydet tulee ratkaista maakohtaisesti joko tiimipäällikön, johtajan tai henkilöstöosaston kanssa. Mikäli olet epävarma rikkomuksen ilmoittamisesta, lue tarkempaa tietoa työntekijöille toimitetusta oppaasta.

Jos haluat ilmoittaa mahdollisesta sääntöjen rikkomisesta, ota yhteys riippumattomuusasioista vastaavaan yksikköön, tee kirjallinen ilmoitus verkossa tai lähetä se faksilla, sähköpostitse tai postitse.

 

Raportoi rike

Kirjoita mahdollisimman tarkka kuvaus rikkomuksesta ja lähetä se sähköisesti tutkittavaksemme.

Raportoi rike

Ilmoita rikkomus

SGS:n Kuumaa Linjaa hoitaa ulkopuolinen taho. Luottamuksellisuuden varmistamiseksi puheluita ei nauhoiteta.

SOITA