Skip to Menu Skip to Search Ota meihin yhteyttä Finland Nettisivut ja kieliversiot Skip to Content

Riippumattomuus on yksi SGS:n perusperiaatteista. Teemme kaikkemme täyttääksemme korkeat eettiset standardit ja varmistaaksemme, että toimintamme noudattaa tunnustettuja kansainvälisiä parhaita käytäntöjä.

Tämän päämäärän saavuttamiseksi olemme käynnistäneet koulutusohjelman, joka perustuu eettisiin sääntöihimme.

Jokaisen SGS:n työntekijän velvollisuus on lukea ja sisäistää eettiset säännöt sekä sitoutua niiden periaatteisiin. Työntekijöiden odotetaan osallistuvan riippumattomuuskoulutukseen kerran vuodessa. Uudet työntekijät suorittavat eettisiin sääntöihimme perustuvan e-opiskeluohjelman osana työhön perehdytystä.

Pakollinen vuosittainen koulutus

Auttaaksemme henkilöstöä soveltamaan SGS:n arvoja ja periaatteita päivittäisessä työssään, olemme ottaneet käyttöön kaksi pakollista koulutusohjelmaa. Vuosittainen riippumattomuuskoulutus muodostuu kouluttajan ohjaamista tilaisuuksista, joissa esitellään ja täsmennetään SGS:n eettisiä sääntöjä. Koulutus on positiivinen ja antoisa tapa kertoa arvoistamme ja se rohkaisee henkilöstöä jakamaan kokemuksiaan ja ratkaisuja päivittäisiä tilanteita apuna käyttäen. Tällä vuosittaisella koulutuksella muistutamme ja motivoimme henkilöstöä sekä varmistamme, että eettiset säännöt pysyvät keskeisessä osassa maailmanlaajuisissa palveluissamme. Kaikkien työntekijöiden osallistuminen koulutukseen var mistetaan niin, että jokaisen henkilön läsnäolo merkitään ylös.

SGS:n tiimipäälliköille ja johtajille annetaan yksityiskohtaisempaa, esimiesrooliin sopivaa koulutusta, johon kuuluu heidän toimialansa ja sijaintinsa huomioon ottava skenaariosuunnittelu.

E-oppiminen

Interaktiivinen e-learning -ohjelmamme antaa henkilökunnalle hyvän käsityksen eettisten sääntöjemme periaatteista ja arvoista sekä siitä, kuinka yhdistää ne päivittäiseen työhön. SGS:n henkilöstön kaikkialla maailmassa täytyy suorittaa tämä pakollinen koulutus osana työhönperehdyttämistään. Se on saatavana useilla kielillä. Kun uudet työntekijät ovat perehtyneet eettisiin sääntöihin, he osallistuvat kokeeseen ja saavat todistuksen suorittamisesta.

Sääntöjen rikkominen

Jos haluat ilmoittaa mahdollisesta sääntöjen rikkomisesta, soita Integrity Helpline -puhelinnumeroon, tee kirjallinen ilmoitus verkossa tai lähetä se faksilla, sähköpostitse tai postitse.